Peking bevakar utländska organisationer innan de olympiska spelen
Pekings nationella stadion förlorad i dimman i bakgrunden, 26 juli. För att hindra saker från att stjäla rampljuset under detta viktiga ögonblick har Kinas underrättelsetjänst ökat sina ansträngningar att samla in information om utlänningar som kan tänkas iscensätta demonstrationer. (Foto: Guang Niu / Getty Images)


På grund av de annalkande olympiska spelen 2008 har Kinas underrättelsetjänst ökat sina ansträngningar att samla information om utlänningar som skulle kunna iscensätta demonstrationer. Tanken är att förhindra allt som kan tänkas stjäla uppmärksamheten under detta viktiga ögonblick.

Säkerhetsexperter och konsulter som är bekanta med operationen har sagt att kinesiska organisationer som leder underrättelse, övervakning och tankesmedjor nu håller på att samla in information om utländska organisationer som kan tänkas utgöra ett hot. De som undersöks begränsas inte till de människorättsorganisationer som länge kritiserat Peking.

Bland måltavlorna av utländska organisationer finns kristna som länge velat ändra Kinas restriktioner på religiösa aktiviteter, förespråkare som är arga på den globala uppvärmningen och aktivister som kräver att Peking skall använda sin position i handeln med olja för att hjälpa till att stoppa människorättskrisen i Darfur.

Detta är den största informationssamlande operationen som Peking gjort mot utländska frivilligorganisationer (NGO:s). Målet är att stoppa alla potentiella demonstrationer och andra politiska aktiviteter under OS. Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) vill inte bara höja sin popularitet inrikes genom att hålla de olympiska spelen, man vill även förbättra sin internationella image.

En person som arbetar i organisationskomittèn för spelen och som vill vara anonym sade:

– Organisationskomitten är orolig över eventuella demonstrationer, även antiamerikanska aktiviteter. KKP vill veta vilka typer av NGO:s som kommer till Peking och vad de planerar.

Bredden på Pekings övervakning är mycket större nu än tidigare och de flesta aktiviteter som hållits av dessa utländska organisationer är lagliga i de flesta länder runtom i världen.

Samtidigt kan övervakningsoperationen bli ett hot mot Peking. Informerade källor har antytt att den kinesiska kommunistregimen planerar att förtrycka demonstranter genom att neka visum och använda stora polisstyrkor. Detta kan dock i sin tur leda till negativa rapporteringar från media vilket kan göra den internationella olympiska kommittèn och sponsorer nervösa.

Scott Kronick, ledare för Ogilvy Public Relations Worldwide, Kina, (Ogilvy allmänna relationer i världen) har sagt att när han konsulterats av tjänstemän för Pekings OS-kommittè om sannolikheten att det kommer att ske demonstrationer vid fackelceremonin, så funderade han faktiskt på hur man skulle bemöta sådana demonstrationer.

Kronick:

– Jag menar att alla borde förstå att även oliktänkande grupper besöker aktiviteter som dessa. Vad ni borde oroa er för är hur ni kan reagera på det och hur ni kommer att agera inför det.

Både det Allmänna säkerhetsministeriet, som övervakar kinesiska polisdepartement, och Pekings OS-kommittè vägrade att ge någon kommentar på frågan. Varken det Allmänna säkerhetsministeriet, vilka leder underrättelsetjänsten i Kina, eller det statliga informationskontoret har allmänna telefonnummer.

Översatt från