Pastor i underjordisk kyrka i Kina dömd till arbetsläger
Polisbilar och bussar är parkerade i närheten av Shouwang kyrkan under gudstjänsten i Peking, redo att föra bort församlingsmedlemmar 24 april. (Foto från en anonym insider)


En av de högste ledarna i den underjordiska protestantiska kyrkan i Kina har dömts till två års arbetsläger. Det är ett straff som kommunistregimen kallar för ”omskolning genom arbete”.

Myndigheterna fortsätter att slå ner på icke godkända kyrkor, enligt föreningen China Aid Association. Enligt organisationen har pastor Shi Enhao, vice ordföranden i kinesiska House Church Alliance, varit häktad i den östra provinsen Jiangsu sedan 21 juni.

Shi Enhao dömdes nyligen för att ”olagligt organisera lokaler för religiösa möten”. Domen tvingade honom att lämna sin fru och gamla mor.

Enhao och hans fru Zhu Guangyun, är båda 55 år gamla. Hans 86-åriga mor, Liu Guanglan, kräver vård dygnet runt, vilket hans fru ger. Enhaos son, Shi Yongyang och dennes fru arbetar båda som präster på heltid.

Domen som är ett utomrättsligt straff utfärdas utan rättegång på rekommendation av polisen och kan komma att utvidgas utöver de vanliga två åren.

Shi Enhaos dom är den senaste incidenten, i en serie av aggressiva försök från den kinesiska regimens håll, i syfte att ta kontroll över kristenheten i Kina.

I takt med att underjordiska kyrkor successivt ersätter statligt drivna kyrkor i hela landet, har Kinas nyutnämnda sekreterare i religiösa frågor beslutat att ”bryta upp och krossa alla huskyrkor och föra dem under en mantel av statlig kontroll”, sade en medlem i en husförsamling i maj.

I Kina, räknas de kristnas tro vara ”lagliga” bara om de väljer att hålla sina gudstjänster i statssanktionerade kyrkor, som syftar till att ”förena protestanterna i hela landet under ledning av det kinesiska kommunistpartiet och regeringen för att bidra till nationens socialism”, som det anges i regeringskoncessionen.

Översatt från engelska.