Partners hjärtinfarkt ökar risken för depression
En ny studie visar att partnerns hälsa påverkas allvarligare psykiskt vid hjärtattack än vid andra sjukdomstillstånd. Användningen av lugnande och antidepressiva läkemedel ökade bland dem vars partner drabbats av hjärtattack. Förklaringen tror forskarna är den plötsliga förlusten ger liknande psykologisk effekt som vid posttraumatiskt stressyndrom.(Foto: AFP /Robert Sullivan)


Partners till hjärtinfarktspatienter löper risk att drabbas av depression och ångest. Även om partnern överlevde hjärtattacken ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 17 procent jämfört med året innan, enligt en dansk studie.

En nära anhörigs sjukdom påverkar oftast hela familjen. En tidigare studie har visat att den som lever med en cancersjuk oftare själva blir sjukare året efter partnerns cancerdiagnos.

Det här är den första studien som undersökt makars hälsa efter att deras partner drabbats av hjärtinfarkt.

Forskarna granskade data från 16 506 makar till personer som dött av en plötslig hjärtattack mellan 1997 och 2008 och 44 566 makar till patienter som överlevt en plötslig hjärtattack.

Studien visar att män var mer påverkade av partnerns sjukdom än kvinnor.

Om partnern fick en hjärtattack, påverkades partnerns hälsa allvarligare än om partnern dog eller överlevde andra sjukdomstillstånd.

Forskarna tror att det är den plötsliga och oväntade situationen som en plötslig hjärtattack medför som orsakar den mer extrema påverkan på partnern.

”Om din partner dör plötsligt av en hjärtattack, har du har ingen tid att förbereda dig psykologiskt för döden, medan om någon är sjuk med exempelvis cancer, finns det mer tid att förbereda sig inför tanken, säger Dr Emil Fosbol vid Duke University Medical Center, en av forskarna bakom studien till BBC.

Även om deras partner överlevde ökade användningen av antidepressiva fortfarande med 17 procent.

Även användningen av ångestdämpande läkemedel ökade.

”Detta är en stor folkhälsofråga som det verkar finnas en mycket liten medvetenhet om bland läkare och beslutsfattare.”

Det viktigaste resultatet av denna studie är att sjukvården måste överväga vårdbehov för makarna också, inte bara när en patient dör av en (plötslig hjärtattack), men även när patienten får sjukhusvård (efter en plötslig hjärtattack) och överlever,  säger Dr Emil Fosbol.

Studien har publicerats i den medicinska tidskriften European Heart Journal.