Partiveteraner uppmanar Hu och Wen att göra upp med det förflutna
Zhou Yongkang, medlem av Kinesiska kommunistpartiets politbyrås ständiga utskott, riskerar liksom sin skyddsling Bo Xilai, att få lämna sina poster. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Ett öppet brev till Kinas ledare Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao, som signerats av sexton veterankadrer i Kinesiska kommunistpartiet, publicerades på nätet den 9 maj. Brevets författare, Yu Yongqing, bekräftar för Epoch Times via telefon att brevet är äkta.

I brevet ställs flera krav angående Zhou Yongkang. Han ska avsättas från alla sina partiposter, inklusive sin plats i det ständiga utskottet och sin post som ledare för det politisk-rättsliga utskottet, och han ska även lämna partiet. Dessutom kräver man att han ska erkänna sina brott i förföljelsen av Falun Gong, och att Zhou ska utredas av partiets centrala disciplininspektion.

Zhou kontrollerar Kinas inre säkerhet genom sin position som ledare för det politisk-rättsliga utskottet och han är en av de bara nio medlemmar som utgör politbyråns ständiga utskott, den kinesiska regimens högsta maktorgan.

I mars började det spridas rykten om att han tillsammans med den avsatte och vanärade Bo Xilai skulle ha planerat en kupp för att hindra att Xi Jinping blir Kinas näste högste ledare, samt att se till att Bo kom in i maktens högborg.

Brevet är särskilt anmärkningsvärt eftersom det direkt riktar sig mot en man som har makten att få dem alla att försvinna.

– Vanligtvis brukar sådana brev innehålla allmänna krav, som till exempel politiska reformer. Det är definitivt ovanligt att en enskild person pekas ut, sade den politiske kommentatorn Zhang Tianliang.

Brevet publicerades på sajten Canyu.org.

I brevet kräver man dessutom att Liu Yunshan avsätts från sin post som minister för det centrala propagandadepartementet och att han inte ska tillåtas delta i det ständiga utskottets möte under den 18:e Nationella folkkongressen.

Liu Yunshan, som av de flesta anses tillhöra Hu Jintaos fraktion inom partiet, är en av de tio kandidater som anses redo för att väljas in i det ständiga utskottet.

De 16 undertecknarna kommer från staden Zhaotong i Yunnanprovinsen och i brevet räknas de brott som Mao Zedong och hans efterträdare begått upp. Även Zhos och Bos planer på att återuppväcka kulturrevolutionen och deras planerade kupp i Chongqing tas upp.

Yu Yongqing sade:

– I ett antal olika rörelser har intellektuella såväl som bönder brutalt förtryckts. Efter de lidanden som som Mao Zedongs kulturrevolution ställde till med i Kina har hans efterträdare Deng Xiaoping och Jiang Zemin varit ansvariga för massakern på Himmelska fridens torg 1989 och den pågående förföljelsen av Falun Gong.

Yu menar att dessa händelser har förstört Kinas framtid och att gärningsmännen måste hållas ansvariga. Regeringen måste ge upprättelse åt de som förföljts, sade Yu. Om kommunistpartiet inte förändrar sig kommer folket resa sig upp och störta det.

Wu Zhibo, en annan av kadrerna som ligger bakom brevet, sade att han tror att Peking visste att Zhou stödde Bo Xilai. Han sade även att Kina inte bör gå tillbaka till det mörker och den laglöshet som var under kulturrevolutionen.

I brevet påpekades att partiet inte har kritiserat kulturrevolutionen och Maos brott, för att göra sig av med dess kvardröjande påverkan. I stället har man tvärtom upprätthållit och låtit sig vägledas av Maos ideologi och förfalskat historien för att dölja hans brott. Mao står exempelvis fortfarande staty på Himmelska fridens torg.

Enligt brevet har Maos ideologi spelat en fundamental roll i Kinas nuvarande politiska maktkamp och de intriger som Chongqings förre partisekreterare Bo Xilai och Zhou Yongkang ägnat sig åt. Om det inte var för att Chongqings tidigare polischef Wang Lijun gjort sitt misslyckade avhoppsförsök vid det amerikanska konsulatet i Chengdu den 6 februari i år, skulle Kina ha ställts inför oerhörda konsekvenser, heter det i brevet.

Översatt från engelska.