Partiet konfiskerar miljardbelopp från Kinas förre säkerhetschef
Zhou Yongkang. (Skärmdump/NTDTV)


Kinesiska kommunistpartiet konfiskerade nyligen enorma tillgångar från den förre säkerhetschefen Zhou Yongkang, enligt Reuters. Det har länge surrat av rykten om att Zhou skulle utredas, och de har i det närmaste bekräftats officiellt.

Enligt rapportering har man nyligen konfiskerat banktillgångar, aktier, obligationer, hundratals fastigheter, antikviteter, målningar, dyrbara metaller, dyra alkoholhaltiga drycker och kontanter i olika valutor, till ett sammanlagt värde av motsvarande över 90 miljarder kronor.

Det är oklart om dessa tillgångar representerar alla de rikedomar som Zhou Yongkang har samlat på sig under årtionden på höga positioner inom kommunistpartiet. Bland annat var han under många år den oomstridde ledaren för den inhemska säkerhetsapparaten. Från 2003 var Zhou chef för byrån för offentlig säkerhet, och 2007 befordrades han till sekreterare för det politisk-rättsliga utskottet, ett partiorgan som koordinerar kommunistkinas enorma säkerhetsapparat, och som agerar utan någon insyn. Han höll den positionen fram till ledarbytet i november 2012, och sedan dess har rykten florerat om att han skulle utredas och straffas.

Zhou är i centrum av en utredning som så här långt har snärjt 300 av hans släktingar, assistenter, underhuggare och allierade, enligt Reuters, som citerade ”källor som har informerats om utredningen”.

Utplånandet av Zhous politiska nätverk har inte varit någon hemlighet i den kinesiska pressen: Myndigheterna har i flera månader låtit nyheter slippa ut om utredningar, gripanden och interna disciplinprocedurer mot många personer som Zhou hade nära kopplingar till.

Utredningar har riktats mot varje sektor där Zhou har samlat på sig politiskt kapital, inklusive olje- och energisektorn och säkerhetsapparaten. Dessutom har man utrett partiapparaten i provinserna Sichuan och Liaoning, där han har suttit på höga positioner.

Zhou har aldrig formellt namngivits som centrum för utredningarna, men Lü Xinhua, en officiell representant för ett rådgivande organ till kommunistpartiet frågades nyligen offentligt om Zhou utreds. Lü sade att ett antal utredningar på hög nivå har inletts, bland annat mot ”högt uppsatta tjänstemän som har allvarliga disciplinproblem” (en förskönande omskrivning för korruption). Han sade att han inte kunde ge ett direkt svar på frågan om Zhou, men i en numera berömd kommentar tillade han: ”Ni vet vad jag pratar om.”

Den officiella förklaringen till utredningen och det möjliga gripandet och straffandet av Zhou Yongkang handlar om att han har samlat på sig rikedomar med ohederliga metoder. Det finns dock sannolikt andra och allvarligare skäl till varför Xi Jinping, kommunistpartiets nuvarande ledare, vill ge sig på honom.

Det handlar delvis om Zhous nära förhållande till Bo Xilai, den förre politbyråmedlemmen och partichefen i Chongqing, som avsattes och fängslades i en annan utredning som avslutades förra året. Bo hade länge varit Zhous skyddsling, och Zhou hade försökt få in Bo i politbyråns ständiga utskott – regimens högsta maktelit, som för närvarande bara har sju medlemmar – och ge honom makten över säkerhetsapparaten.

Zhou Yongkang själv utsågs till säkerhetschef av Jiang Zemin, ledaren för kommunistpartiet mellan 1989 och 2002. Under 2000-talet höll sig Jiang dock bakom kulisserna i den kinesiska politiken; han höll sig med skyddslingar på nyckelposter och påverkade vissa viktiga politiska beslut. Hans favoritprojekt var den brutala förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong, som både Bo Xilai och Zhou Yongkang deltog entusiastiskt i.

I början av 2012 rapporterades det om att Zhou Yongkang och Bo Xilais planer hade utökats till att försvaga Xi Jinpings position och därefter helt åsidosätta honom – i praktiken en statskupp. Kinas historia under kommunistpartiet är full med fraktionsstrider, konspirationer, kupper, kuppförsök och utrensningar av det här slaget.

Politiska observatörer tror att Xi Jinping, som har hotats på det här viset av Zhou Yongkang, nu inte har något annat val än att rensa ut Zhou för att inte uppfattas som en svag ledare.

Översatt från engelska