Överskott på olja pressar ner priset
Arbetare på ett oljefält norr om staden Kirkuk, Irak. För Irak innebär de låga oljepriserna stora intäktsbortfall som påverkar landet hårt. Foto: Karim Sahib/AFP/Getty Images


Oljepriserna i världen ligger nu på rekordlåga nivåer, och de kan komma att fortsätta falla.

Snabbare och billigare processer för att ta upp olja, stora dyra oljelager och minskad efterfrågan från Kina och Europa har skapat prisfallet. För att nå jämnvikt på marknaden måste utbudet minska eller efterfrågan öka. Händer ingenting kan priset komma att hamna så lågt som 20 dollar per fat enligt Jeff Currie på Goldman Sachs i en podcastintervju.

Trots detta fortsätter dock OPEC-länderna med ökad produktion.

Många länder inom OPEC-kartellen klarar de låga priserna, men i Irak, där oljeintäkterna utgör 95 procent av statens utgifter, är de låga priserna kännbara. Konflikten med Islamiska Staten (IS) gör inte heller situationen lättare för Irak, rapporterar Washington Post.