Överanvändning av antibiotika stort problem i kinesiska fiskodlingar
En kinesisk fiskhandlare på en marknad i Hefei, Anhuiprovinsen, 23 december, 2010. Kinas fiskodlingar använder stora mängder antibiotika, och resistens har blivit ett problem.(Foto: STR/AFP/Getty Images)


Kinas djurhållningsindustri, särskilt fiskodlingen, har stora problem med överanvändning av antibiotika. I en session under den pågående nationella folkkongressen belystes problemet och dess konsekvenser av en vetenskapsman från Kinas ingenjörsakademi.

– När jag ser de där riktigt stora fiskarna så äter jag dem inte. Jag är orolig för att de har fått mycket antibiotika. Jag äter hellre små fiskar, sade Zhong Nanshan från Kinas ingenjörsakademi på ett möte i den nationella folkkongressen den 7 mars.

Nationella folkkongressen är ett av Kinas två stora politiska möten, där en i praktiken maktlös församling röstar ja till beslut som redan fattats av kommunistpartiet.

Kinesiska odlare utvecklar inte hållbara och verkligt sunda odlingsmetoder utan förlitar sig i stället på antibiotika för att undvika bakterieinfektioner hos fiskarna, som ett resultat av de osanitära förhållandena.

I Kina har missbruket av antibiotika också lett till allvarligt förorenade vattendrag. Det släpps ut massor av avföring från djuren som förgiftar floder och flyter på ytan i vattendrag. Zhong Nanshan refererade till en rapport från förra året där det stod att Kinas ytvatten ibland innehåller 68 olika sorters antibiotika i höga koncentrationer, i både Pärlfloden och Huangpufloden, som är viktiga vattenvägar.

– Dricker man det vattnet är det som att äta de medicinerna, sade Zhong.

Men de statliga reglerna kring antibiotika är bristfälliga, enligt Zhong, som vill se högre myndigheter ta sig an problemet.

– Många myndighetsorgan skulle kunna hantera det här, men de gör det inte. Om vi tar oss an det först när det har blivit väldigt allvarligt kommer det att vara för sent.

Livsmedelssäkerhet har varit en stor social och politisk fråga i Kina i många år nu. Det rapporteras ofta exempelvis om tungmetaller i ris och grönsaker eller ruttet eller smittat fläskkött som görs om till bacon och säljs på marknader.

Internetanvändare som följde sessionen reagerade med oro på Zhongs kommentarer. En användare som kallade sig ”Western City Mr.13” skrev på mikrobloggen Sina Weibo: ”Finns det någonting som är säkert att äta?! Varför är det så svårt att överleva?!”

Rapportering av Lu Chen