Över en tiondel av Kinas odlingsmark är förorenad
En bonde arbetar på ett fält i utkanten av Kunshan i Jiangsuprovinsen i Kina. (Foto: China Photos/Getty Images)


Enligt det kinesiska mark- och resursministeriet så är mer än en tiondel av jordbruksmarken i Kina förorenad. Uppskattningsvis tolv miljoner ton av den säd som produceras varje år innehåller tungmetaller, vilket resulterar i ekonomiska förluster på över 20 miljarder yuan (ungefär lika många kronor).

Kommunistpartiets nyhetsbyrå, Xinhua, rapporterade den 22 april att ungefär 150 miljoner mu (ungefär 25 miljoner tunnland) jordbruksmark är förorenad. Ytterligare 32,5 miljoner mu jordbruksmark vattnas av förorenat vatten och ungefär två miljoner mu är täckt med avfall. Detta utgör mer än en tiondel av all odlingsbar mark i Kina.

Mark- och resursministeriet rapporterade att förorening av jord gör betydande skada på det kinesiska samhället och dess ekonomi. Enligt uppskattningar förorenas ungefär tolv miljoner ton säd av tungmetaller varje år, vilket orsakar mer än 20 miljarder yuan i förluster. Förorening av jorden gör att giftämnen lagras i grödan, vilket kan orsaka alla möjliga sjukdomar när den äts av människor.

Experter inom mark- och resursministeriet sade att för att förbättra situationen med jordförorening borde Kinas statliga miljöskyddsadministration tillsammans med mark- och resursministeriet starta ett projekt för ”nationell markundersökning och förebyggande av föroreningar”. Ministerierna planerar att använda 1 miljard yuan över en period på tre och ett halvt år för att systematiskt undersöka jordföroreningarna. Projektet består av forskning för att hjälpa till att utveckla standarder för övervakning och utvärdering av jordföroreningar samt utveckling av riktlinjer och strategier för att förebygga det.

Mark- och resursministern, Sun Shengwen, sade att Kinas snabba ekonomiska utveckling på senare år dramatiskt ökat behovet av naturresurser. Exploateringen av naturresurser har allvarligt skadat miljön.

Sun Shengwen sade att Kina måste bevara mark- och mineralresurser, förbättra de relevanta lagarna och förordningarna, stärka politiken för att hantera resurserna bättre samt hjälpa människor till en ökad medvetenhet om och ansvarstagande för situationen om den ska kunna mildras.

Översatt från engelsk” target=”_blank”>originalartikeln på kinesiska.