Över 200 Falun Gong-utövare dödade i förföljelsen under 2006
Förföljelsen av Falun Gong fortsätter att skörda offer. Under 2006 dödades minst 216 personer till följd av kinesiska myndigheters tortyr och förtryck. (Foto: clearwisdom.net)


Enligt preliminär statistik från Minghui.net dödades 216 Falun Gong-utövare i Kina till följd av förföljelsen under 2006. 99 av dem, eller 46 procent, var kvinnor. Dödssiffran har bekräftats genom källor utanför regeringen.

De 216 bekräftade dödsfallen till följd av förföljelsen under 2006 inträffade i 26 provinser, städer och autonoma regioner över hela landet. 35 av fallen ägde rum i Heilongjiangprovinsen, 31 i Jilinprovinsen och 25 i Liaoningprovinsen (alla tre i nordöstra Kina); 20 i Hebeiprovinsen och 18 i Shandongprovinsen (centrala kustområdet); tolv i Sichuanprovinsen, tio i Hubeiprovinsen, nio i staden Chongqing, åtta i Hunanprovinsen; sex vardera i Gansuprovinsen och Henanprovinsen; fem vardera i Peking, Shanxiprovinsen och Jiangsuprovinsen; tre vardera i Inre Mongoliet och Jianxiprovinsen; två vardera i Guangdongprovinsen, staden Tianjin, Kweichowprovinsen, den autonoma Uigur-regionen Xinjiang och Shaanxiprovinsen; en vardera i Shanghai, Zhejiangprovinsen, Guangxiprovinsen, Anhuiprovinsen och Fujianprovinsen.

Under de sju och ett halvt år som gått sedan 20 Juli 1999 till sista december 2006 har 3 011 Falun Gong-utövare bekräftats som döda på grund av förföljelse. Bland dem var 1 631, eller 54 procent, kvinnor. Åtta var mellan 10 och 19 år gamla. 115 var mellan 20 och 29 år. Den genomsnittliga dödssiffran per månad var 33.

På grund av den mycket effektiva informationsblockaden i Kina tros dessa bekräftade fall bara utgöra en bråkdel av det faktiska antalet döda i förföljelsen.

Under de åren har tiotusentals Falun Gong-utövare och deras familjer rapporterats ha utsatts för förföljelse, och många är fortfarande försvunna.

Sedan mars 2006, efter att anklagelser om storskaliga organstölder från levande Falun Gong-utövare kom till världssamfundets kännedom, har det kinesiska kommunistpartiet upprepade gånger förnekat dessa anklagelser och vägrat världssamfundet tillträde till Kina för att utföra oberoende undersökningar.

Efter att rapporterna om organstölder framkom har den kinesiska regimen satt igång en ny våg av bortföranden av Falun Gong-utövare i Kina.

De Falun Gong-utövare som fördes bort under 2006 dödades snabbt efter att de tillfångatagits.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-9/50251.html