Oslos paradgata en kostsam historia
Oslo får en ny paradgata 2017. (Foto: AFP)


Oslos nya paradgata Dronning Eufemias gate kommer att kosta 13 000 norska kronor per centimeter. Gatan beräknas stå färdig 2017.

925 miljoner norska kronor kommer projektet kosta allt som allt, rapporterar Aftenposten. Gatan kommer att bli 700 meter lång och 43,2 meter bred.

"Generellt så är byggprojekt dyra. Som regel är det så att ju mer urbant ett utbyggnadsområde är, desto fler kostsamma hänsyn och anpassningar måste vi göra när vi bygger," sade Statens vegvesens avdelningsdirektör Randi Hernes till Aftenposten.

Enligt tidningen finns det flera fördyrande element till projektet. För det första blir gatan i själva verket en bro som vilar marken och på 1100 pelare, vilka löper genom instabil landmassa ned till berggrunden.