OS i Peking en rättslig katastrof, menar Amnesty
Amnesty International framlägger i sin rapport för 2009 att Kinas regim förvärrade människorättssituationen runt tiden för OS. (Foto: Shaun Curry/AFP/Getty Images)


I Amnesty Internationals senaste rapport sågas Kina för dess människorättskränkningar. Rapporten framhåller OS i Peking som en katastrof för de mänskliga rättigheterna i landet.

I slutet av maj utgav Amnesty international rapporten ”State of the World’s Human Rights”(”Människorättssituationen i världen”). Enligt organisationens generalsekreterare Irene Khan är det en explosiv människorättskris som ligger till grund för världsekonomins nedgång.

– Världen behöver en ny global överenskommelse för mänskliga rättigheter – inte papperslöften, utan åtaganden och konkreta åtgärder från regeringar för att desarmera den människorättsliga tidsbomben. Världens ledare måste investera i mänskliga rättigheter lika målinriktat som de investerar i ekonomin, sade Khan i ett pressmeddelande.

Medan vissa länder var immuna mot Khans kritik angående mänskliga rättigheter identifierades Kina som fokus i Amnestys nya globala kampanj ”Demand Dignity” (”Kräv Värdighet”) och utpekas som ett bevis på att ”fria marknader inte har lett till fria samhällen”.

Rapporten visar på en rad repressiva initiativ som introducerades i och med OS – tvärtemot vad den kinesiska regimen och den internationella olympiska kommittén (IOC) påstod, att de mänskliga rättigheterna skulle förbättras.

”De olympiska spelen i Peking ledde till ökat förtryck över hela landet då myndigheterna stramade åt kontrollen för de som stod upp för mänskliga rättigheter, religionsutövare, etniska minoriteter, advokater och journalister,” säger rapporten.

Falun Gong-utövare var ”bland de som utsattes för den mest brutala förföljelsen”, står det i rapporten. Det noterades att ”tiden inför Peking-OS rapporterades tusentals gripanden, hundratals av dem fängslades eller placerades i ‘Omskolning genom arbete-läger’ och andra former av administrativa arbetsläger där de riskerade att utsatts för tortyr och annan misshandel som ibland ledde till döden.”

Rapporten tar upp de hundratals tibetaner som fortfarande sitter fängslade på grund av protesterna före OS, och noterar en rad av ”våldsamma incidenter” i den autonoma regionen Xinjiang före och under OS, som kom att bli orsaken till att över 1300 muslimska uighuriska lokalinvånare åtalades för ”religiös extremism” eller som ”hot mot statssäkerheten”. Omkring 1150 uighurer har dömts och hålls fängslade sedan dess.

Tvärtemot den kinesiska regimens löften om att journalister skulle ha obegränsade möjligheter att rapportera från Kina inför och under OS bibehöll regeringen sin stränga kontroll över yttrandefriheten. Medan några internetsidor tilläts under OS förblev många andra blockerade.
”Uppskattningsvis 30 journalister och ytterligare 50 individer kvarhölls i fängelset efter att ha publicerat sina åsikter på internet,” står det i rapporten.

På liknande sätt gjorde den kinesiska regimen en show av protestområden som etablerades ett par veckor innan OS.

Advokater som tog sig an känsliga fall förlorade sina jobb eller fick sin licens återkallad. En del advokater uppmanades att inte ta på sig vissa typer av fall, som till exempel Falun Gong-utövare och tibetaner.

Även människorättsaktivisters familjer, inräknat deras barn, blev till myndigheternas måltavlor. Till exempel utsattes de för långa husarrester och trakasserier från säkerhetsstyrkorna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17601/