OS i Peking: Daglig nyhetssammanfattning inställd
Jacques Rogge, ordföranden i Internationella OS-kommittén (IOK) (till vänster) samtalar med chefen för Agence France-Presse Sports, Pierre Pointeau. Dagen efter samtalet stoppade IOK och OS-organisatörerna i Peking den dagliga nyhetssammanfattningen som en följd av stränga, kontroversiella frågor angående OS. (Oliver Morin/AFP/Getty Images)


Efter flera dagars tuffa utfrågningar ställde IOK och OS-organisatörerna in lördagens nyhetssammanfattning angående Kina-regimens kränkningar av de mänskliga rättigheterna, luftkvaliteten och de fortsatta tvivlen om det riktiga i beslutet att låta Kina vara OS-värd.

Organisatörerna i Peking hävdar att spelen flyter på som de ska och att det därför inte finns något behov av en daglig nyhetssammanfattning, men reportrarna fortsätter att jaga organisatörerna och IOK.

Enligt kanadensisk press har de kinesiska OS-organisatörerna och IOK ställts mot väggen av aggressiva reportrar i Peking. De har blivit utfrågade om luftkvalitet, protester i och med Tibet-frågan, pressfrihet och annat som inte är direkt relaterat till sport.

Avslöjanden som en fejkad
sångare under öppningsceremonin, falska fyrverkerier och låtsaspublik (volontära hejarklacker som används för att fylla upp tomma platser på så kallade ”utsålda” tilldragelser), tillsammans med brutna löften om att förbättra människorättssituationen och pressfrihet innan OS, har tagit kål på det som skulle bli den kinesiska regimens genom tidernas största propagandajippo.

– Man undrar om Kina till fullo förstod vad man gav sig in på då de tillät 20 000 journalister att rapportera om spelen, frågar sig Allen Panzeri i en artikel i National Post.

Spänningarna mellan press och IOK och kinesiska talespersoner för spelen nådde kokpunkten då transkriptionen från konfrontationen under torsdagens nyhetssammanfattning den 14 augusti dröjde mer än brukligt. De skarpa frågorna kring Kinas brutna löften inför OS hade borttagits helt från transkriptionen. Det visade sig även att endast hälften av konfrontationen var transkriberad. Den kinesiska översättningen sägs vara än mer trimmad.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/sports/by-matthew-little/epoch-times-staff-2814.html