Oroligheter i flera turkiska städer
Demonstranter skanderar slagord utanför det pro-kurdiska partiet HDP:s högkvarter i Ankara. Under natten attackerades flera av partiets kontor på olika ställen landet. Foto: Adem Altan/Getty Image


Det är fortsatt oroligt i flera turkiska städer. Flera av det pro-kurdiska partiet HDP:s kontor har attackerats, en tidning i Istanbul har stormats efter anklagelser om felcitering, och premiärminister Ahmet Davutoglu manar nu medborgarna till lugn.

På flera håll i Turkiet har det pro-kurdiska partiet HDP:s lokaler attackerats av grupper med käppar och stenar. I Ankara sattes huvudkontorets fastighet i brand, och minst sex andra kontor över hela landet har attackerats. Även i turistorten Alanya är det oroligt och HDP:s kontor står i lågor, rapporterar Ekot.

Resebyrån Apollo har uppmanat sina resenärer i Alanya att hålla sig inomhus.

I Istanbul har regeringsvänliga demonstranter krossat fönster och stormat tidningen Hurriyets kontor. De anklagar tidningen för att ha felciterat president Recep Tayyip Erdogan i en tv-intervju, rapporterar BBC.

Premiärministern vädjar om lugn

Premiärminister Ahmet Davutoglu fördömde attackerna på Twitter och vädjade till medborgarna om lugn och att ha förtroende för staten.

”Det är oacceptabelt att förstöra medieinstitutioner, politiska partifastigheter och civila medborgares egendom”, skriver han.

Det pro-kurdiska partiet HDP (Folkets demokratiska parti) kom in i parlamentet för första gången vid valet i juni med 14 procent av rösterna. Detta berövade det styrande AK-partiet dess majoritet, skriver BBC.

Våldet i Turkiet har kraftigt trappats upp under sommaren sedan vapenvilan mellan den kurdiska gerillan PKK och den turkiska staten bröts. Turkiskt stridsflyg och marktrupper har gått in i Irak för att jaga soldater från PKK som vedergällning för sprängattacker som PKK utfört mot turkisk polis och militär.

I november planeras val i Turkiet, men nu undrar många om det överhuvudtaget är möjligt, när det är så oroligt i landet.