Oroliga äldre har större risk att utveckla demens


Personlighet och livsstil har en avgörande betydelse när det gäller risken att utveckla demens enligt en ny svensk studie. Ju mindre orolig man är som person och ju mer aktiv man är i sin livsstil desto mindre risk är det för den äldre att utveckla demens.

 Studien har gjorts vid Karolinska institutet och resultatet presenteras i den vetenskapliga tidskriften Neurology. Man har låtit 506 personer som var 78 år eller äldre få svara på frågor om sin livsstil och personlighet. Personerna var  då inte dementa  vid den inledande hälsoundersökningen.

 Av personlighetstestet ville forskarna identifiera de deltagande personernas grad av neuroticism (hur benägna de var att oroa sig) och extraversion (hur öppna de var att interagera med andra). Man ställde också frågor om deltagarnas livsstil för att klargöra hur det sociala livet såg ut med ex. fritids- och föreningsliv och i vilken omfattning  man ägnade sig åt det.

 Försökspersonerna följdes under sex år och under den tiden utvecklade 144 av dem demens. Resultaten av studien visade att de som var socialt isolerade men lugna och avspända hade 50 procent lägre risk att drabbas av demens jämfört med dem som var socialt isolerade och benägna att oroa sig. På samma sätt halverades risken för demens för dem som både var utåtriktade och lugna jämfört med personer som var utåtriktade men som samtidigt hade en benägenhet att oroa sig

 – Tidigare forskning har visat att hög stress och benägenhet för oro kan påverka delar av hjärnan, exempelvis hippocampus, på ett sådant sätt att det skulle kunna bidra till demenssjukdom. Våra fynd visar nu att ett sätt att motverka demens kan vara att ha en aktiv och utåtriktad livsstil och att ta saker med ro säger Hui-Xin Wang, verksam vid Aging Research Center (ARC) i Stockholm i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

 Demens drabbar ungefär 160 000 människor i Sverige och i takt med att världens befolkning blir allt äldre så räknar man med att  personer med diagnosen demens kommer att öka.