Organtransplantationer i Kina en mardröm
Två läkare opererar i Chongqing i sydvästra Kina den 9 augusti 2013. En patient fick både matchande lever och njure för transplantation på bara en månad i staden Tianjin, enligt New Tang Dynasty Television. (Foto: Peter Parks/ AFP/Getty Images)


En taiwanesisk patient fick en matchande lever och en matchande njure på bara en månad på ett sjukhus i en stad i norra Kina, enligt en exklusiv intervju som gjordes den 30 oktober av New York-baserade, kinesiskspråkiga New Tang Dynasty Television.

Den extremt korta väntetiden för att få organ för transplantation har gjort Kina till det populäraste landet för transplantationsturism, där patienter från andra länder reser till Kina där de genomgår organtransplantation. Den genomsnittliga väntetiden för en patient i USA för att få en matchande njure är fyra till fem år, enligt Amerikanska hälso- och omsorgsministeriet i mars.

Den taiwanesiska patienten med cirros åkte till Kina på ett turistvisum och kom till Tianjins Första Centralsjukhus i staden Tianjin i september 2012.

Kirurg föreslog två transplantationer

Beslutet att göra två organtransplantationer rekommenderades faktiskt av kirurgen, enligt en anhörig till patienten som inte vill avslöja sitt namn.

"Vi planerade ursprungligen att göra en levertransplantation. [Men] kirurgen föreslog att vi skulle transplantera både lever och njure samtidigt, istället för att transplantera en njure längre fram”, sade den anhörige.

Ett sådant försäljningsbetonat förslag på fler transplantationer är "löjligt", och att få både en matchande lever och njure samtidigt är omöjligt i Taiwan, enligt NTD:s rapport.

Hitta organ inget problem

Men att hitta matchande organkällor var i detta fall inget problem alls, eftersom sjukhuset informerade patienten efter mindre än en månad att båda de matchande organ hade hittats.

Patienten och familjen fick mycket ringa information om källorna till organen, berättade den anhörige. "Jag visste inte ens vad förutsättningen för matchningen var", sade han.

Den anhörige sade att ett särskilt patientområdet hade inrättats särskilt för internationella patienter för organtransplantation på 10:e våningen i sjukhuset, och säkerheten för det området var särskilt strikt.

Dyrköpt erfarenhet

Kinaresan i samband med organtransplantationen varade i sammanlagt tre månader och kostade patienten och hans familj totalt cirka $ 500 000. Men patienten har drabbats av infektion och stroke, och har blivit kvar på sjukhus, enligt familjen.

Deras väntetid på en månad anses på det här sjukhuset inte vara kort, och en annan patient fick en organtransplantation inom en vecka, säger den anhörige.

Liknande korta väntetider för organtransplantationer har också rapporterats av kinesiska statliga medier. Uremipatienten Xue Yanlin fick båda njurarna transplanterade inom 48 timmar på sjukhuset Haidian i Peking i december 2004, enligt den statskontrollerade Beijing Times.

Njure avstötes fick ny efter två dagar

Xue lades in på sjukhuset dem 19 december 2004, och bara nio dagar senare informerade sjukhuset henne om att en matchande njure hade hittats. Transplantationen utfördes av Dr Han Xiuwu på kvällen den 28 december.

På dagen för operationen sade Xue upprepade gånger: ”Hur kommer det sig att det går så fort. Jag är ännu inte beredd”, berättade Xues make för South Magazine, som stöds av det Kinesiska kommunistpartiets provinskommitté i Guangdong.

Den första transplantationen misslyckades på grund av avstötning. Xue fick veta att hon skulle få en annan njure den 30 december, eftersom en ny källa hade hittats, men den transplantationen misslyckades också. Xue avled den 30 januari 2005.

Efter att förföljelsen av den andliga utövningen Falun Gong inleddes år 1999 har antalet transplantationer i Kina ökat snabbt. Kina genomför nu det näst största antalet organtransplantationer efter USA.

Var kommer organen ifrån?

Ordföranden för Sun Yat-Sen-universitetets Tredje sjukhusfilial, Chen Guihua, som även är expert på levertransplantation, genomförde 246 levertransplantationer år 2005, vilket var en tredjedel av de transplantationer som utförts i Kina under de senaste 12 åren, enligt South Magazine.

Kina har aldrig helt avslöjat källorna till de organ som möjliggör transplantationsboomen. I november 2012 sade Kinas vice hälsominister Huang Jiefu till den kinesiska pressen att Kinas organtransplantation länge har varit avhängig av avrättade fångar.

Kinas organkällor är kaotiska, och illegal organhandel och organtransplantationsturism frodas, sade Huang.

Flera internationella undersökningar och rapporter de senaste åren har pekat på att det inte finns tillräckligt många dödsdömda fångar i Kina för att tillhandahålla de organ som behövs. Det stora underskottet täcks av organstölder från levande samvetsfångar i Kina, säger rapporterna.David Matas, internationell människorättsadvokat som tillsammans med David Kilgour är författare till boken ”Bloody Harvest: Revised Report Into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China” i San Francisco, Kalifornien, den 29 juli 2014. (Foto: Steve Ispas/Epoch Times)

Banbrytande forskning gjordes av förre kanadensiske statssekreteraren David Kilgour och den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas i rapporten, senare boken, "Bloody Harvest". Kilgour och Matas drog slutsatsen att den mest sannolika organkällan till 41 500 av de transplantationer som gjordes under åren 2000-2005 var fängslade Falun Gong-utövare.

Efter sju år av forskning har den undersökande reportern och Kina-experten Ethan Gutmann publicerat boken "The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem.” Boken använder intervjuer med Falun Gong-utövare som överlevt den kinesiska regimens arbetsläger, samt andra bevis som ger en mer fullständig bild av organstölderna i Kina.