Om den illegala arresteringen och rättegången mot Gao Zhisheng


I boken ”Profiles in Courage”, berättar president J F Kennedy om personer som agerat principfast med nationens bästa för ögonen, trots att det satt deras egen politiska karriär på spel. Var och en av dessa personer har visat upp ett sällsynt mod i viljan att offra sin framtid och sina familjer för att göra det som de ansett vara det bästa för landet. Samtidigt som dessa personer gett upp status, berömmelse och bekvämlighet för att göra det rätta, har andra offrat sina liv eller drabbats av långvariga fängelsestraff, trots fredlig kamp mot slaveri, rasism, grova orättvisor och liknande. Karaktärer såsom Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln och Martin Luther King lever sig kvar i miljoner människors minnen, för vad de gjort för syften större än dem själva, och för hur de verkat för ett bättre samhälle för mänskligheten.

I denna historiska berättelse om offer och mod finns en man, känd av många som Kinas samvete, en man som öppet vågat uttrycka sanningen om Kinas förföljelse av underjordiska kristna och utövare av Falun Gong. Trots sannolikheten att utsättas för olaglig arrest och fångenskap, allvarlig och brutal tortyr, liksom illegala, kriminella sanktioner, har Gao Zhisheng öppet uppmanat Kinas regim att upprätthålla rättigheterna som garanteras i den kinesiska konstitutionen och deklarationen för mänskliga rättigheter, för alla kinesiska medborgare, inklusive underjordiska kristna och utövare av Falun Gong. Så som Gao själv så vältaligt uttrycker det i sitt andra öppna brev om förföljelsen av Falun Gong (http://en.epochtimes.com/news/5-10-24/33667.html)” target=”_blank”>http://www.nytmes.com/aponline/world/AP-China-Outspoken-Lawyer.html )

Gaos advokat har avrått från att ta till sig de kinesiska myndigheternas uttalanden om fallet, inklusive rapporter om att Gao öppet erkänt sig skyldig. Vem som helst som är det minsta bekant med det rådande kinesiska systemet vet att om Gao hade gått med på att samarbeta med sina ”tillfångatagare”, skulle han nu varit en fri man.

Human Rights Law Foundation (HRLF) ser allvarligt på förföljelsen av försvarare av mänskliga rättigheter i Kina och i stöd för dessa uttrycker organisationen följande förpliktelse:

Alla de som varit involverade i den illegala arresteringen, rättegången och domen av Gao, såsom huvudaktörer, medhjälpare, medverkande eller medkonspiratörer, är nu föremål för rättsligt åtal för sina brott under internationell lag, kinesisk lag och lagarna i de flesta demokratiska länder runt om i världen. HRLF har utfärdat ett globalt larm för att lokalisera dessa och få dem utlämnade så att de kan ställas inför rätta för sina brott.

Slutligen, till alla medkännande människor i världen, vänligen stå på er i denna fråga och informera era regeringar om vikten av deras stöd för det omedelbara frisläppandet av Gao, återlämnandet av hans advokatlicens samt ett omedelbart upphörande av förföljelsen av kristna, Falun Gong, samt försvarare av rättigheter i Kina.