Ökad vargjakt ska minska tjuvjakt och konflikter
Rovdjursutredningen har föreslagit utökad vargjakt, vilket Svenska Rovdjursföreningen inte gillar. (Foto: AFP)


Rovdjursutredningen föreslår i en ny rapport att vargjakten utökas. Syftet är att minska den illegala jakten och att lindra konflikterna mellan varg och människa. Nu motsätter sig en rovdjursorganisation resonemanget.

Vargstammen på den skandinaviska halvön är starkt inavlad och i akut behov av nya gener. Dessa skulle kunna komma från de finska vargarna. Dödligheten i den lilla populationen i Sverige är dessutom hög, hela 33 procent.

Rovdjursutredningen ändrar nu fokus från att bevara varg till utökad jakt, men får kritik från många håll.

– Istället för att Sverige ska ägna sig åt den vargjakt jägarkåren efterlyser borde all kraft läggas på att snarast lösa den låsta situation som omöjliggör invandring och genetisk kontakt med Finland, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Ann Dahlerus har deltagit som expert i Rovdjursutredningen, men står inte bakom dess slutsatser. Utredningen föreslår att man inför licensjakt på varg och att skyddsjakten utökas. Antalet vargar ska begränsas till 200 djur, när stammen når dit. I Sverige och Norge ska det räcka med cirka 230 djur tillsammans.

– Det sista vargstammen behöver i dag är någon form av begränsande jakt, som innebär att hela tillväxten ska skjutas bort i en nära framtid, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, i ett pressmeddelande.

Svenska Rovdjursföreningen pekar på konflikter mellan vargen, människan och människans hund. 25 hundar angreps av varg under 2006. Föreningen tycker att det vore lämpligare att jägarna tar sitt ansvar för jakthundarnas säkerhet och bättre anpassar användningen av jakthunden till de faror som finns. Föreningen anser också att det är ett orimligt resonemang att botemedlet mot illegal jakt är mer legal jakt.

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund har många gånger påpekat att Sveriges rovdjurspolitik måste förena kraven på en livskraftig rovdjursstam med människors möjligheter att leva och verka på landbygden. De har många medlemmar vars djur drabbats av rovdjursattacker.

– Det är bra att ansvaret flyttas närmare dem som faktiskt berörs av rovdjuren, säger förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i ett pressmeddelande från LRF, men riktigt nöjd är han ändå inte, utan fortsätter:

– Utredningens förslag är ett fall framåt men ger inget automatiskt svar på problemen i de mest rovdjurstäta områdena. På flera håll saknas här i dag en fungerande balans mellan rovdjur och naturliga bytesdjur, säger Lars-Göran Pettersson.

LRF kräver att en fullgod ersättning för rovdjursrivna tamdjur ska betalas ut. Ersättningen för rovdjuren anser de vara grunden i en fungerande rovdjurspolitik.