Ökad lönsamhet för små företag
Svenska småföretag ökar sin genomsnittliga lönsamhet för andra året i rad. Högst lönsamhet har företagen i Dalarna.(Foto: Janerik Henriksson / TT-arkivbild)


För andra året i rad ökar svenska småföretag sin lönsamhet, enligt färska siffror från LRF Konsult. Köpstarka hushåll gynnar småföretagarna, men låg vilja till investeringar tyder på oro inför framtiden.

Trots vikande intäkter ökade svenska småföretag sin lönsamhet under 2015. Sett till hela riket var ökningen blygsam, bara 0,2 procent, men de senaste två åren har småföretagens lönsamhet ökat med 8,7 procent.

Siffrorna presenteras av LRF Konsult, som har sammanställt bokslut från runt 1 000 företag med 15 anställda eller färre. Företagen finns över hela Sverige och är verksamma inom i princip alla branscher, förutom lantbruk.

– Lönsamheten ökar trots att företagen inte ökar sina intäkter. De har fått bättre kontroll över sina kostnader. Trenden sedan 2013 är bättre lönsamhet och det beror delvis på att vi lever i en någorlunda positiv marknad med köpstarka hushåll, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Samtidigt ser han hur småföretagare är försiktiga vad gäller investeringar i den egna verksamheten. Nettoinvesteringen bland företagen var under 2015 negativ och låg på minus 0,74 procent.

– De senaste åren har det funnits en försiktighet gällande investeringar. Det kan tyda på en oro inför framtiden, men vi ser också att företagen väljer att köpa externa tjänster i stället för att investera i större utsträckning, säger Pär Martinsson.

Småföretagens lönsamhet per region
Högst genomsnittlig lönsamhet under 2015 hade småföretagen i Dalarna (25,9 procent), följt av Västergötland- och Östergötlandsregionen (25,7 procent). Tuffast är det för småföretagen i Stockholmsregionen som uppvisade en lönsamhet på 6,4 procent.
Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen.Lönsamhet i procent
Region         2015     2014Dalarna       25,93    21,56
Västergötland- och Östergötland 25,66   24,68
Gästrikland och Hälsingland 23,3   19,17
Småland och Öland 21,73   18,29
Skåne           20,67    17,61
Närke och Västmanland 20,36   19,72
Södermanland och Gotland 19,74   23,41
Uppland      18,28    20,73
Värmland och Dalsland 18,18   18,09
Bohuslän och Halland 17,27   14,63
Medelpad och Ångermanland 15,53   15,65
Jämtland och Härjedalen 12,51   14,75
Västerbotten och Norrbotten 12,36   13,16
Stockholm   6,43     5,45
Riket           18,87   18,51Källa: LRF Konsult