Ökad dödlighet i kylans spår
Den kyla som drabbat landet den senaste tiden kan vara en förklaring till att antalet dödsfall har ökat med flera procent, visar ny forskning. (Foto: Anders Wiklund/AFP/Scanpix)


Den kyla som drabbat landet den senaste tiden kan vara en förklaring till att antalet dödsfall har ökat med flera procent, visar ny forskning.

Antalet dödsfall har ökat med flera procent jämfört med vinterdagar med normala temperaturer. För varje grad som temperaturen sjunker så ökar dödligheten med 0.7 procent.

Med andra ord, om det blir tio grader kallare, ökar dödligheten ungefär med 7 procent. Det resultatet  har  Joacim Rocklöv, forskare i miljömedicin vid Umeå Universitet, kommit fram till i den doktorsavhandling som han lägger fram i april, rapporterar Sveriges Radio/Ekot.

Kanske många tror att värme påverkar människan mer negativt än kyla. Joacim Rocklöv har i sin arbete  studerat både på hur värme och hur kyla påverkar dödligheten i Sverige. Han har kommit fram till att både kyla och värme frestar på men att kylan kan vara farligare.

Han har sett att det räcker med en till två dagars extremt kyliga dagar för  att dödligheten ska skjuta i höjden, men så är dock inte fallet vid värmeböljor.

– När det gäller värme så ser man att de största effekterna ökar med antalet dagar som är extremvarma. Men för kyla så kan det slå till ganska rejält utan att vara så extremt ihållande, det räcker egentligen om det blir kallt ett par dagar, säger Joacim Rocklöv, till Ekot.

Rocklöv har studerat
statistik från Stockholmsområdet mellan 1990 och 2002. Den har visat att det en normal vinterdag dör drygt 40 personer i staden. Om temperaturen sjunker och blir tio grader kallare än normalt, avlider också ungefär ytterligare tre personer per dygn.

Tydligast ser man sambandet mellan kyla och ökad dödlighet för äldre personer, i övre medelåldern och uppåt. Anledningen är att problem med hjärtat blir vanligare hos de äldre.

– Det beror ju på att temperaturen påverkar blodtrycket, den påverkar hur trögt blodet flyter, och den gör att din hjärtrytm går upp. Allt detta gör att det blir en större belastning på hjärtat, säger Joacim Rocklöv.