Offer för jordbävningen i Sichuan kämpar fortfarande för kompensation
Ett plötsligt jordskred blockerade floden Min, det tidigare jordbävningsdrabbade bydistriktet Yingxiu i Wenchuan-häradet i Sichuanprovinsen. (Foto från en källa i Kina)


Nästan fyra år efter den förödande jordbävningen i Sichuan fortsätter föräldrarna till de barn som dog när undermåliga skolbyggnader, så kallade ”tofu-hus” rasade samman, att kämpa för kompensation från de lokala myndigheterna.

Över 500 föräldrar till förolyckade barn samlades på morgonen den 11 januari vid Beichuans häradslednings lokaler för att utkräva kompensation. Enligt rapporter och intervjuer ignorerades de dock ännu en gång. I desperation blockerade föräldrarna då den enda huvudsakliga trafikleden till staden Xinxian och stoppade trafiken. 

En tjänsteman med ansvar för trafik skickades i ett tidigt skede till platsen för att förhandla med de upprörda föräldrarna. Men enligt uppgifter satt han mest bara där utan att ge några svar på deras frågor. Föräldrarna krävde då att den lokala ledningen skulle ta itu med problemet på allvar genom att skicka ut en annan myndighetsföreträdare för att förhandla med dem, men detta avslogs. Det var då föräldrarna, i ilska över myndigheternas attityd, blockerade trafiken. 

En av föräldrarna, som använde pseudonymen Caiyun, sade till Epoch Times att anhöriga till drabbade barn i andra områden hade fått [ekonomisk] kompensation. 

– Vi har bevis för att de fått pengar, sade hon. 
Den lokale tjänstemannen på plats svarade då med ett cirkelresonemang:
– Om offer i andra områden kompenserats så skulle ni också ha kompenserats, sade han. Detta gjorde föräldrarna upprörda och frustrerade. 

Föräldrarna påpekade att deras barn borde ha varit omfattade av en olycksfallsförsäkring, men att bevisen nu är begravda i rasmassorna. De ville inte acceptera tjänstemannens påstående att den lokala ledningen inte köpt någon försäkring och spekulerade i att de enorma kompensationspengar som utgått hade hamnat i fickorna på tjänstemän och försäkringsbolag. De menade att detta kunde förklara den oseriösa och högdragna attityden hos tjänstemannen.

Andra jordbävningsoffer från orten klagade på att deras hus förstörts av jordbävningen, men att det bostadslån som staten beviljat jordbävningsoffren, som skulle vara förmånligt, inte hade hjälpt mycket. De flesta hade fått köpa sina nya hus med hjälp av personliga banklån. 

Caiyun kritiserade de lokala partimyndigheterna. 
– Partitjänstemännen hävdade att de handlat i offrens intresse, men de har stoppat alla pengar i egen ficka. Vi har inte ens nödhjälp. 

– Regeringen undanhöll sanningen från folket. Vi förvägras rätten att tala i vår egen sak, tillade hon. 

Översatt från engelska