Offentliga förnedringsmöten i Kina för tankarna till kulturrevolutionen
Lokala partifunktionärer i Shaanxiprovinsen höll ett offentligt förödmjukelsemöte som påminde om kulturrevolutionens dagar för att meddela domen mot 17 bybor som sökt sin rätt mot regimen för att de förlorat sin mark. De fick bära stora skyltar med domen och sina namn och hånades av församlade bybor. (Epoch Times arkivbilder)


I en scen som var som tagen direkt från kulturrevolutionens dagar utsattes nyligen 17 kinesiska bybor, som sökt sin rätt mot regeringens markrofferier, för en offentlig förödmjukelse i regi av distriktets partifunktionärer. Det hela utspelade sig i staden Ankang i Shaanxiprovinsen.

Händelsen som inträffade den 2 november har skapat en proteststorm på internet bland petitionärer, bloggare, lärare, lagexperter, människorättsadvokater och religiösa ledare, som alla frågar sig om de taktiker som användes under den kaotiska eran i Kina som började för snart 50 år sedan nu kommit tillbaka.

De inblandade partifunktionärerna hävdar att de gjorde detta för folkets bästa. Deras inställning är att de sprider kunskap om Kinas rättssystem och visar upp vikten av att lyda auktoriteter.

Dessa metoder må vara förlegade, men de har använts framgångsrikt under olika politiska rörelserna för att upprätthålla kommunistpartiets absoluta makt. Att de nu återvänt kan signalera att man arbetar hårdare på att minska antalet protester mot regimen.

Shaanxis propagandadepartement sade i sitt uttalande till kinesisk media att det här var en desperat åtgärd beroende på en desperat situation. I uttalandet, som finns på internet, står det: ”Genom att offentligt och öppet skrämma och chockera förbrytarna, utbilda massorna och bestämt rensa bort ohälsosamma sociala fenomen uppnås ett klart socialt mål: En mycket god effekt när det gäller att propagera för och sprida kunskap om lagen.”

Händelsen nyligen var inte heller den första av sitt slag i år. Tidningen New Beijing berättade om en annan episod där man ”visade upp” två bönder i Fuping-häradet i Shaanxiprovinsen. Den 5 mars, när de båda kom hem efter att ha petitionerat i Peking, utsattes de för vad myndigheterna kallade en ”offentlig uppvisning” där den församlade bygden hånade dem.

De här händelserna
har syftet att bryta ner petitionärernas motståndsvilja och göra dem deprimerade och oroliga för att bli förödmjukade igen framför sin familj, sina vänner och sina grannar. Tanken är att de ska bli mindre frispråkiga om problem i framtiden. 

Från partifunktionärernas och polisens perspektiv gjorde man bara sitt jobb när det gäller att visa allmänheten vem som bestämmer och därmed undvika fler allvarliga incidenter. Målet är att sända en varning till allmänheten genom att svärta ner petitionärernas rykte, precis som de svarta plumpar man sätter på skyltarna som de tvingas bära runt halsen.

Allmänheten har dock reagerat med stor ilska. En upprörd petitionär från Shanghai sade till Epoch Times:
– Rättigheten att söka sin rätt står i den kinesiska lagen, ändå demoniserar kommunistpartiet de som gör det och använder media för att stärka sin makt och status. De bryter medvetet mot lagen och använder grymma metoder för att kontrollera folk…samma metoder som makteliten använde under kulturrevolutionen.

Miao Jue, en respekterad buddhistmunk som länge arbetat för AIDS-drabbade kinesers rättigheter uttryckte liknande känslor:
– Detta är samma metoder som man använde under kulturrevolutionen. Det kinesiska folket har utstått alltför mycket under kommunistpartiets styre. I slutändan tror jag att kommunistpartiet kommer drabbas av himlens vrede.

Pekingbaserade människorättsadvokaten Li Jinlin sade:
– Det finns ingen som helst anledning att skämma ut petitionärer offentligt. De lokala myndigheterna har brutit mot kinesisk lag genom att ärekränka dem och beröva dem deras grundlagsenliga rätt att söka upprättelse.

Li menade att offren kunde stämma häradets partisekreterare.

Wang Lin, biträdande juridikprofessor vid Hainans universitet skrev på sin blogg: ”Ämbetsmännens vilja har blivit överordnad lagens vilja. Denna händelse är en manifestation av det skadade förhållandet mellan regeringen och folket.”

Hon menar att syftet med offentlig förnedring inte är att utbilda folket om rikets lag utan om de lokala partibossarnas lag. Karriärlystna byråkrater vinner lättare befordringar om de undertrycker offentliga protester, vilket kan ske genom förnedring, skrämseltaktiker eller våld. Wang Lin menar att det verkliga skälet bakom dessa offentliga förödmjukelser är att ”visa upp” ämbetsmännens makt.

Händelsen i Shaanxi påminner om metoder som använts framgångsrikt i flera politiska kampanjer i Kina. Bland de första var markreformrörelsen på 40-talet då fredliga bönder transformerades till mördare genom partipropaganda mot jordägarna i syfte att bryta upp traditionella hierarkier på landsbygden. Miljoner utsattes för offentligt hån och dödades av sina egna grannar.

Många i Kinas äldre generation minns kulturrevolutionen, en politisk rörelse som startades en tid efter att kommunisterna gripit makten och pågick mellan 1966 och 1976. Den leddes av Mao Zedong, delvis som ett försök att ta tillbaka den maktposition han förlorat efter den katastrofala industrialiseringskampanj som kallades ”Det stora språnget”.

Genom kritikmöten, kampmöten och en mängd andra former av extrem indoktrinering, ofta med inslag av naket våld, försökte man eliminera de ”fyra gamla”, det vill säga idéer, kultur, seder och vanor, däribland de viktiga traditioner från förr som lärde människor hur man levde i fred. Markägare, lärare, samhällsledare, veteraner och de som hade aningen högre status eller välstånd attackerades av sina egna grannar. Offentliga förnedringar, misshandel och mord var vardag.

Det är på grund av den här kontexten som händelserna i Shaanxi blivit extra känsliga och skapat en häftig diskussion och självrannsakan bland kineserna.

Tusentals uttalanden till stöd för de drabbade dök upp som svar på de många kraftigt formulerade protester på internetforum mot händelserna den 2 november. Den samlade responsen var en massiv kritik mot korrupta partikadrer och den ofta laglösa polisen som tjänar som deras hantlangare.

En bloggare från Langfang som skoningslöst kritiserade systemet fick 3000 medhåll, och en nätanvändare från Hubei som protesterade mot hur kinesers konstitutionella rättigheter kränks fick stöd av tusen andra användare. I Yangzhou föreslog några en ny lag som skulle ge offren för den här förnedringen rätt att stämma och att ämbetsmännen ska tjäna folket. Den stöddes av omkring 3000 användare.

En annan post, skriven av någon från Xianyang i Shaanxiprovinsen, som skarpt kritiserade myndigheterna, fick ”tummen upp” av 3000 användare. 2000 stödde en dikt som en bloggare från Shandong skrivit om händelsen till stöd för de drabbade. Ytterligare 2000 stödde ett anslag från någon i Nantong som krävde ett slut på ”barbariska tekniker använda av en avvikande minoritet som verktyg för det byråkratiska maskineriet.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46022/