Odenberg avgick efter oenighet om försvarsnedskärningar
Avgående försvarsminister Mikael Odenberg tycker att det sparas för mycket inom försvarets materielanskaffning. (Foto: Regeringskansliet)


Försvarsminister Mikael Odenberg avgick på onsdagen eftersom att han ansåg att regeringens inriktningsbeslut att spara tre till fyra miljarder på materialkostnader riskerar det svenska försvarets förmåga att utföra sina internationella uppdrag. Handelsminister Sten Tolgfors blir hans efterträdare.

– Av flera skäl kan jag omöjligen acceptera de här inriktningarna. Det finns enligt min mening ingen grund och inte heller egentliga underlag som stödjer påståendet och bedömningen att försvaret kan effektiviseras med fyra-fem miljarder kronor, sade Odenberg på presskonferensen i Rosenbad.

På ett annan snabbinkallad presskonferens bekräftade statsminister Fredrik Reinfeldt att det finns en inriktning att spara tre-fyra miljarder men att tiden har inte angetts. Fram till 2010 ska cirka en miljard sparas in, vilket ingår i den totala besparingen.

Med sig på presskonferensen hade statsministern med sig nuvarande handelsminister, Sten Tolgfors som plötsligt kallats hem från utlandsuppdrag efter att ha tillfrågats om att byta ministerroll.

Regeringen har också aviserat köp av försvarsmaterial istället för egen utveckling för att minska kostnaderna.

– Det är fullständigt fel att tro eller påstå att det generellt alltid är billigare att direktanskaffa framför att utveckla. Det är nämligen så att kunden i slutändan alltid får betalar utvecklingskostnader, sade Odenberg.

– Jag påstår till exempel att det kommer att blir två till tre gånger dyrare att köpa en färdig ubåt jämfört med att utveckla nästa generations ubåt vid Kockums i Karlskrona, tillade han.

Odenberg sade att det är omöjligt för Sverige att förverkliga sina internationella insatser [på uppdrag av EU och FN]. Han kunde varken se sig själv i spegeln eller de försvarsanställda i ögonen när förutsättningarna saknas och valde därför att avgå.