Ocensurerad tv-kanal vädjar till satellitbolag
NTDTV:s nyhetsuppläsare Jenny Fang och Shi Jian (Foto: NTDTV)


Den 16 juni 2008 avslutade Eutelsat Communications plötsligt New Tang Dynasty Televisions (NTDTV) sändningar över Kina via sin satellit W5 . Orsaken som nämndes var en ”avvikelse” i satellitens kraftsystem.

Sedan dess har NTDTV upprepat begärt specifik information från Eutelsat i ett försök att återuppta sina sändningar. Emellertid har Eutelsat inte givit några detaljer och uppgivit den pågående undersökningen som orsak till detta.

Förra gången Eutelsat försökte hindra NTDTV från att sända till Kina ledde detta till att parlamentariker från EU och flera andra länder tillsammans med ”Reportrar utan gränser” och annan media drog slutsatsen att Eutelsats vd Giuliano Berretta offrade NTDTV:s och tittarnas rättigheter för att göra affärer med den kinesiska kommunistregimen

NTDTV har, i hopp om en gynnsam lösning, givit Eutelsat gott om tid och utrymme att lösa krisen och ge en förklaring. Emellertid har Eutelsat misslyckats med att återupprätta NTDTV:s förbindelse och har konstant undvikit att besvara NTDTV:s frågor; ”Varför har Berretta valt att stänga NTDTV? Varför behandlar inte Berretta NTDTV, en trogen kund under fyra år, såsom Eutelsat normalt gör? Vad har Berretta gjort för att hitta ett sätt att återställa NTDTV:s sändningar?

I denna blockadliknande situation är det Berrettas ansvar att visa att det inte finns någonting mer bakom avstängningen av NTDTV än en avvikelse i kraftsystemet. Det är Berrettas ansvar att visa att Eutelsat tänker återuppta NTDTV:s sändningar.

Sedan början på det här året har oräkneliga katastrofer hänt i Kina. Det kinesiska kommunistpartiets inkompetens och korruption har dramatiskt förvärrat olyckornas svårighetsgrad och orsakat onödig död och lidande hos många oskyldiga människor. Precis så som den undertryckte rapporteringen om sars-epidemin 2003, döljer KKP nyheterna om det stora antalet döda skolbarn som under jordbävningen dog på grund av kollaps av slarvigt byggda skolbyggnader. Utan ett effektivt sätt att sända sådana nyheter till det kinesiska folket kommer dessa mänskliga olyckor att tillåtas fortsätta utan kontroll och det kommer att fortsätta att kosta oräkneliga människoliv.

NTDTV som etablerades 2004 är den enda kinesiskspråkiga media som sänder nyheter in i Kina. Nyheter som inte censurerats av de kinesiska myndigheterna. NTDTV följer principerna av social rättvisa och sanningsenlig rapportering och agerar som en röst för alla förföljda grupper i Kina. Detta inkluderar människor med en tro och olika rättighetsaktivister. För att stoppa exponeringen av dess brott mot mänskliga rättigheter hänger sig KKP åt olika former av övertalning genom politiska och monetära sätt för att eliminera NTDTV:s möjligheter att sända. NTDTV beklagar djupt KKP:s utnyttjande av det kinesiska folkets skattepengar för att tysta sanningens röst.

Under sin ansökan att hålla detta års olympiska spel har KKP lovat att utöka pressfriheten i Kina; men idag har det tystat alla dissidenters röster. Detta är en manifestation av KKP:s egen osäkerhet i fråga om sin legitimitet. Såsom historien upprepade gånger har visat kan en regim som bygger på förtryck aldrig bestå.

När Eutelsat stänger den enda tillgången till fri information för den väldiga kinesiska befolkningen verkar det som om det än en gång använder stängandet av NTDTV:s sändningar för att skapa en lönsam relation till KKP. Vi ber Eutalsat att betänka de långsiktiga följderna med en sådan tvivelaktig affärsuppgörelse.

2005 spelade stödet på gräsrotsnivå en väsentlig del i att övertyga Eutelsat att återuppta sitt kontrakt med NTDTV. Folket i Kina önskar att ha tillgång till riktiga nyheter, inte kommunistisk propaganda. De fortsatta sändningarna från NTDTV:s signal tjänar vitala allmänna intressen. Vi hoppas återigen att alla frihetsälskande människor i världen visar sitt stöd genom att vädja till Eutelsat att återuppta NTDTV:s sändningar in i Kina.

Slutligen ber vi Eutelsat att respektera principerna för tryckfrihet, att följa relevanta internationella och Europeiska lagar och sina egna stadgar och omedelbart återuppta NTDTV:s sändningar in i Kina.

Uppdaterat den 5 juli

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-7-5/72919.html