Oberoende kandidater utmanar kommunistpartiet i stads- och länsvalen
Sun Buer, en oberoende kandidat i Wuhan som bär en t-shirt med tryckta vallöften på, tillsammans med Ni Jiangfeng, också han en oberoende kandidat från ett annat distrikt. (The Epoch Times)


För närvarande pågår i Kina val av representanter till folkkongressen på stads- och länsnivå. Till skillnad från de högre nivåerna inom landets styre så är dessa lägre och föga inflytelserika positioner öppna för kandidater som inte tas fram och nomineras direkt av partiet. För första gången har nu ett antal oberoende kandidater klivit fram för att utmana de partisanktionerade kandidaterna.

Det är i många fall människorättsaktivister som verkat genom andra kanaler tidigare, som nu vill pröva denna väg till att demokratisera Kina underifrån. Som exempel på de som endera redan kandiderar eller nämnt att de är intresserade, kan nämnas den i Epoch Times omskrivne Zou Tao från Shenzhen som drev en mycket uppmärksammad kampanj mot orimliga fastighetspriser innan han tystades av regimen, samt Lu Banglie, en av många människorättsadvokater som på senare tid dragit på sig kommunistregimens missnöje.

En annan icke-kommunistisk kandidat som gett sig in i valprocessen är Sun Buer från Wuhan, som leder den lokala avläggaren av ”The Pan Blue Coalition” som har sin huvudsakliga politiska bas i Taiwan, och bland annat innefattar Kuomintang. De oberoende kandidaterna motarbetas och förutom att de i många fall utsätts för påtryckningar eller blivit av med sina arbeten, så har de inte heller tillgång till de kampanjbidrag som de regimstödda kandidaterna har.

Sun Buer har valt att trycka upp 300 t-shirts med sina kampanjlöften på och spridit bland väljare, som ett sätt att hantera resursproblemet. Han tänker försöka bli en verklig folkkandidat, till skillnad från dem som nu sitter, vilka i många fall, menar han, inte har någon kontakt och kommunikation med sina lokala väljare.

Sun Buer företräder också den allmänna åsikten att valprocessen i sig alltid är korrupt, vilket innebär att de oberoende kandidaternas chanser görs ännu mindre. Likväl är det här ett viktigt, om än litet steg, säger den välkände politiske kommentatorn Hu Ping, på tidningen Beijing Spring. Han menar också att den kommunistiska maktapparatens valfusk och motarbetande av de oberoende kandidaterna bara är vad man kan vänta sig, och att folk i allmänhet har en uppgiven inställning till lokalvalen, på grund av just dessa faktorer.

Ungefär 500 kandidater som inte backas upp av regimen har anmält sig till lokalvalen runt om i Kina. Valsäsongen pågår ända fram till slutet av 2007.

källartiklar:

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-5/44618.html

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-26/45296.html