Obamas kinabesök föregicks av "mjuka arresteringar"
USA:s president Barack Obama tog upp den känsliga frågan om internetcensur vid Kinabesöket, men det censurerades av kinesisk media. (Foto: AFP)


En vecka innan president Obama kom till Kina hade flera dissidenter redan satts under ”mjuk arrest” eller gripits, och strax efter presidentens möte med elever i Shanghai den 16 november, vidtog Kinas censur åtgärder för att minska mötets verkan i media. De ”mjuka arrestringarna” (ruanjin), vilket innebär att man övervakas och följs efter av polisen eller att man sätts i husarrest, kommenterades av kinesiska människorättsförsvarare i ett pressmeddelande av den 16 november.

”Polisen i hela landet har gått hårdare fram mot aktivister, veteranpetitionärer och oliktänkande när USA:s president Obama anlände till Kina för att börja ett fyra dagar långt besök”, skrev de. Myndigheterna sades vara oroliga för att dessa kritiker skulle försöka träffa Obama, eller besöka amerikanska tjänstemän eller utländska journalister.

Zeng Jinyan, hustru till den fängslade människorättskämpen Hu Jia, sade till Financial Times att säkerhetsansvarig personal skulle komma till hennes lägenhet och förklara hur hennes rörelsefrihet skulle begränsas under den känsliga tiden.

Bland de anhållna fanns Zhao Lianhai, en företrädare för föräldrar till barn som blev förgiftade av melaminförgiftad mjölk. Zhao började slåss för deras rätt efter att hans egen treårige son blev förgiftad.

Zhao fördes från sitt hem på kvällen den 13 november med hjälp av ett tiotal poliser från Pekings allmänna säkerhetsbyrås filial i Tuanhe, enligt frivilligorganisationen Human Rights in China. När Zao gjorde motstånd, anklagade poliser honom i rapporten för att ”provocera fram en incident”.

Kinesiska propagandatjänstemän verkade tillämpa liknande mjuk taktik för att minska verkan av Obamas kommentarer om informationsfrihet. Utan att direkt blockera tal försökte de i stället begränsa dess effekter.

Talet var tänkt att sändas direkt på det största statligt ägda nationella TV-bolaget, men i sista minuten begränsade de kinesiska myndigheterna sändningen till ”Shanghai Television”, en lokal station med begränsad räckvidd (och vars webbplats kan vara infekterad med skadlig mjukvara, enligt webbläsarna Firefox och Chrome).

Artiklar med rubriker om Obamas kommentarer mot censur publicerades först och togs sedan bort från Xinhua, det officiella språkröret för det kinesiska kommunistpartiet, och togs även bort från populära internet-portaler.

Obama hade svarat på en fråga, som lästes upp av USA:s ambassadör i Kina, Jon Huntsman. Frågan hämtades från den amerikanska ambassadens webbplats och valdes ut av en medlem av den amerikanska presskåren. ”I ett land med 350 miljoner internetanvändare och 60 miljoner bloggare, känner ni till brandväggen?” löd frågan, och ”borde vi kunna använda Twitter fritt?”

Obama svarade utan att direkt kritisera KKP:s genomgripande censur av internet och media, och talade i stället om fördelarna med ett öppet samhälle.

– Jag har alltid varit en stark anhängare av öppet internet. Jag är en stor anhängare av icke-censur. Det här är en del av traditionen i USA, sade Obama.

– Jag är en stor anhängare av att inte begränsa användningen av internet, tillgång till internet … Ju mer öppna vi är, desto mer kan vi kommunicera. Det bidrar också till att hålla världen samman, sade han.

NetEase, en populär kinesisk nyhetssamlare, hade lämnat en kommentar till frågan, som togs bort senare. Kinesiska Twitteranvändares länkar till den ledde bara till en tom sida med ett budskap på ”inget sådant ämne finns”.

Xinhua tog också bort kommentarer som tidningen ursprungligen publicerat men tog inte bort kommentarerna från utskriften av Obamas tal. På Xinhuaportalens sida, som inrättades för att rapportera om Obamas Kinaresa, utlämnades dock den delen av utskriften. Frågor och svar-delen av utskriften är packad i en box, men slutar när Obama ber ambassadören Huntsman läsa upp frågan om Kinas brandvägg. Istället måste användaren klicka sig genom för att se denna fråga.

Obamas ankomst och tal i Shanghai var inte heller bland de viktigaste nyheterna i CCTV:s 19-sändningar, vilket också påpekats i The Washington Post. Denna sändning representerar KKP:s officiella linje på större evenemang, dock försummade den att nämna mötet i rådhuset med studenterna och refererade istället bara att Obama hade kommit till staden i söder.

Några aktivister och flera webbplatser hävdade att KKP hade antingen sållat eller handplockat studenter som deltog i mötet på stadshuset. De sade att eleverna hade tränats på en hemlig plats före händelsen, enligt FT.

Vita huset hade hoppats på att stadshuset skulle vara en viktig del av Obamas resa.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25277/