Obama talade till nationen och världen
USA:s 44:e president Barack Obama talade till den stora folksamlingen på National Mall, Washington DC, den 20 januari 2009. (Robyn Beck/AFP/Getty Images)


En allvarlig Barack Obama talade om “en epok av ansvar” inför ett par miljoner människor som samlats på National Mall i Washington när han, den historiska dagen 20 januari 2009, tog på sig världens mäktigaste ämbete.

– Det som krävs av oss är en ny epok av ansvar – ett erkännande från varje amerikan att vi har plikter till oss själva, vår nation och världen – plikter som vi inte motvilligt godtar men snarare tar emot med glädje, sade han.

Samtidigt eftersträvade USA:s förste afroamerikanske president Obama i sitt tal att dämpa amerikanernas rädsla och förstärka deras självförtroende. Obama sade att USA fortsätter att vara ”den rikaste, mäktigaste nationen på jorden” och att den nästa generationen inte behöver ”sänka sin blick”.

Amerika ska återskapas och spela ett ledande roll i världen på ett fredligt sätt. Hans budskap var:

– För den muslimska världen söker vi en ny väg framåt, grundad på ömsesidigt intresse och ömsesidig respekt. Till de ledare runt om i världen som söker konflikt eller skyller deras misärer i samhället på väst – vet att ditt folk kommer att döma dig efter vad du kan bygga, inte efter vad du kan förstöra. Till dem som klamrar sig fast vid makt genom korruption och svek och tystnande av dissidenter, vet att du är på fel sida om historien men att vi vill sträcka ut en hand om du är villig att öppna din näve.

Obama lovade att hans ämbete ska präglas av öppenhet och rättssäkerhet. Bland annat ska han införa lönestopp för toppcheferna i Vita huset. På sin första arbetsdag som president den 21 januari ringde Obama till ledare i Mellanöstern och stoppade samtliga rättsprocesser som berör fånglägret Guantanamo.

(Epoch Times reporter Jared Pearman rapporterade direkt från Washington.)