Obama närvarar vid klimatmötet i Köpenhamn
Vindkraftverk på hus som använder 20 procent förnybar energi, i Croydon, England. (Foto: Peter MacDiarmid / Getty Images)


President Obama kommer att delta i FN-mötet den 9 december i Köpenhamn för att diskutera klimatförändringar enligt Vita husets pressmeddelande. Deltagandet skulle vara ett steg framåt för samtal om klimatförändringar då många länder räknar med USA:s ledarskap i frågan.

Toppmötet kommer inte att leda till ett fördrag med konkreta åtgärder för att minska växthusgaser men många hoppas att Obamas besök kommer att vara ett steg framåt. Toppmötet i Köpenhamn var ursprungligen avsett att vara en efterföljare till Kyotoprotokollet från 1997. Obama och sju av hans kabinettledamöter kommer att besöka Köpenhamn på väg till Oslo där han kommer att ta emot Nobels fredspris.

Obamas administration har lagt stor vikt vid att tala om klimatförändringar eftersom USA är ett av de ledande länderna vad gäller utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser såsom dikväveoxid (lustgas) och metan.

Enligt pressmeddelandet har USA investerat 80 miljarder dollar i ren energi i enlighet med stimulansplanen. Senast år 2020 räknar den amerikanska regeringen att uppnå målet att skära ner utsläppen till 17 procent lägre nivå jämfört med 2005. Om de uppfyller detta mål, kommer dess utsläpp av växthusgaser år 2020 vara lägre än nivåerna 1990.

Senast år 2030 avser USA att minska utsläppen till en nivå som är 42 procent lägre än nivån 2005, enligt pressmeddelandet. President Obama kommer också att föreslå att resten av världen minskar utsläppen till 83 procent av 2005-års nivåer fram till 2050.

Andra större världsledare som deltar i konferensen är Storbritanniens premiärminister Gordon Brown och Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Republikanske senatorn James Inhofe anser att Obamas besök på klimattoppmötet inte skulle tas väl emot av den amerikanska befolkningen. Han sade att ”FN:s internationella klimatfördrag allvarligt kommer att undergräva ekonomin, fartygsjobb utomlands samt höja energipriserna.”

Andra länder sade att de skulle vilja nå ett slags tyst överenskommelse vid toppmötet i Köpenhamn och vidta konkretare åtgärder nästa år för att bekämpa klimatförändringarna.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25696/