Obama hälsar trupper när stridsuppdraget i Irak är till ända
Amerikanska soldater lastar flygplan under en logistikoperation då utrustning och tunga maskiner förs bort från Balads militärbas, norr om Bagdad, den 27 augusti, en vecka innan den amerikanska militären kommer att upphöra med sitt stridsuppdrag i landet. (Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty bilder)


Nu när stridsuppdraget i Irak är så gott som till ända den 31 augusti saluterade president Barack Obama trupperna för deras tjänstgöring och löften.

Sedan Obama tillträdde som president har 90 000 soldater lämnat Irak.

Operation Iraks frihet lanserades i mars 2003 och kommer nu att ersättas av Operation ny gryning, för att markera den nya fasen i landets åtaganden i Irak. Den nya etappen kommer att inriktas på att stödja och utbilda irakiska styrkor, hjälpa dem med bekämpning av terrorism och skydda amerikanska civila och militära insatser, enligt ett uttalande från Vita huset.

– På tisdag, efter mer än sju år, kommer USA sluta med sitt stridsuppdrag i Irak och ta ett viktigt steg framåt och ansvarsfullt sluta med kriget i Irak, sade Obama under sitt veckotal.

Alla de amerikanska trupperna som inte ingår i de stridande enheterna kommer att resa hem i slutet av 2011.

– Som varje suverän, självständig nation, är Irak fritt att ta ut sin egen kurs, sade Obama.

Krigen i Irak och Afghanistan har blivit landets längsta sammanhängande stridsåtgärder, omfattande mer än en miljon soldater.

– Vad denna nya generation
av veteraner måste veta är detta: Vårt lands förpliktelser mot alla som bär dess uniform är en helig försäkran som är lika gammal som själva vår republik. Det är en som jag som president anser vara en moralisk skyldighet att upprätthålla, sade Obama.

Han sade att regeringen kommer att anslå nya medel till arbetsmarknadsutbildning och praktik för veteraner, inklusive funktionshindrade veteraner, under denna svåra ekonomiska period, samt resurser för behandling och investeringar i medvetenhet, uppsökande verksamhet och självmordsprevention.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41770/