Nyetablerade kinesiska fackföreningar planerar att bilda politiskt parti
Arbetare utanför Tonghua i Jilinprovinsen under protesterna som ledde till att en chef misshandlades till döds (Foto taget av bloggare)


Tre nyligen etablerade oberoende fackföreningar i staden Jinan i Shandongprovinsen meddelade sina planer att bilda ett politiskt parti för arbetare den 2 september enligt ett pressmeddelande från den USA-baserade kinesiska dissidenthemsidan China Affairs. Detaljerna har ännu inte offentliggjorts på grund av rädsla för repressalier i Kina.

Arbetare har bildat fackföreningar på tre statsägda företag, China Qingqi Group Co. Ltd, Jinan taxi drivers och Jigang Group Co. Ltd. Dessa fackföreningar är oberoende från det kinesiska kommunistpartiet och säger att de avser att aktivt försvara arbetares intressen, organisera aktiviteter och söka rättvisa.

Vid ett gemensamt möte nyligen beslöt de tre fackföreningarna att deras nästa steg ska bli att etablera ett eget politiskt parti, med det preliminär namnet ”Förenade Arbetarpartiet”.

De har inte publicerat någon medlemslista, namn på ledare eller någon annan information av rädsla för att de kinesiska myndigheterna ska söka upp dem och utsätta dem för repressalier, vilket hänt i andra liknande fall.

Arbetare på de tre företagen har alla upplevt pressen från Kinas modernisering. Det stora, statliga China Qingqi Group, till exempel, som grundades 1956 och hade tiotusentals arbetare som alla var beroende av företaget för att överleva. Efter reformerna inom den kinesiska stålindustrin under det sena 70-talet stod företaget inför konkurs. Många arbetare förlorade sina jobb och deras förmåner försvann också, men de ansvariga straffades aldrig.

I nordöstra Kina, som är ett nyckelområde när det gäller industri, finns en stor koncentration av stora statsägda företag. Liknande situationer har rapporterats därifrån.

Incidenten med Jilin Tonghua Iron and Steel Group förra månaden är ett typiskt exempel. Den 24 juli protesterade 30 000 arbetare från den fabriken mot privatiseringen av företaget med Jianlong-gruppen. Arbetare på Tonghua stod inför att bli av med sina jobb. Deras ilska övergick i våld när de misshandlade Jianlongs chef till döds, som var där för att sluta avtalet.

Försöken att privatisera kommer vid en tid när kinesiska policymakare försöker reformera kroniskt underpresterande statsägda företag inom stålindustrin.

”Många arbetare som inte gjort något fel har avskedats och är nu hjälplösa” stod det i pressmeddelandet från fackföreningarna. ”På grund av detta måste arbetarna grunda sin egen fackförening för såväl de nuvarande som de illegalt avskedade och pensionerade arbetarna. De kan alla gå med i den här fria fackföreningen.” Det officiella namnet på fackföreningen är Free Union, ett uppenbart försök att skilja ut sig från det dödläge som råder på fackföreningsfronten i Kina.

Den enda fackförening som för närvarande är tillåten i Kina är All-China Federation of Trade Unions, vilken är allmänt betraktad som en del av kommunistpartiet och inte någon verklg representant för arbetares rättigheter.

– Alltsammans är underordnat kommunistpartiet, men de lyssnar inte på arbetarna, det finns bara till för att ge röst åt kommunistpartiet. Arbetare vill inte ha den här fackföreningen, de vill ha en egen fackförening, kunna representera sina egna intressen och tala i egen sak, säger demokratiaktivisten Wu Fan.

Arbetare kan inte starta egna fackföreningar i Kina. Förra året, efter att förgäves ha appellerat i åtta år, planerade över 10 000 avskedade arbetare från Jilin Petroleum att starta sin egen fackförening. De hindrades av myndigheterna och deras representant Chen Yuping sändes till arbetsläger för 18 månader. Han släpptes den 28 juli i år.

Wu Fan säger att kommunistpartiet är ”mycket, mycket oroligt” över att arbetare ska bilda en fackförening. Innan kommunistpartiet tog makten i Kina kämpade de mot nationalistpartiet via fackföreningar, berättade Wu Fan.

– Nu är de mycket rädda för de här arbetarna som inte lyssnar på dem. De är rädda att arbetarna ska resa sig mot dem, eftersom deras egen historia är på det sättet.

– Det här är inte bara en enkel fråga om individuella rättigheter. Om arbetare vill se om sina egna rättigheter måste de bekämpa kommunistpartiet. Om de ska göra det måste de organisera sig. Bara genom kraften i en organisation kan man kämpa mot kommunistpartiet, sade Wu Fan.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22013/