Nyckfulla lagar används mot mediterande i Singapore
En 70-årig singaporean, Chua Eng Chwee, arresterades i förra veckan enligt en ny lag i Singapore inför de kommande APEC-mötena. (Foto: Sun Mingguo/The Epoch Times)En 70-årig singaporean, Chua Eng Chwee, arresterades i förra veckan enligt en ny lag i Singapore inför de kommande APEC-mötena. (Foto: Sun Mingguo/The Epoch Times)

En 70-årig singaporean, Chua Eng Chwee, arresterades i förra veckan enligt en ny lag i Singapore inför de kommande APEC-mötena. (Foto: Sun Mingguo/The Epoch Times)

Den 71-årige Chua Eng Chwee har mediterat vid Esplanadpassagen i centrala Singapore varje dag i 10 år – ända sedan det kinesiska kommunistpartiet (KKP) började förfölja Falun Gong-utövare i Kina.

”Vi går till Esplanaden även i blåst och regn, och vi går ut på gatorna och talar med invånarna i Singapore, kinesiska turister och turister från andra länder, om förföljelsen av Falun Gong-utövare och om hur detta har pågått i tio år,” sade Chua i ett uttalande som lästes upp under rättegången mot honom i Singapore i förra veckan.

I det som ser ut som en grov misstolkning av lagen har en domare i Singapore förklarat Chua skyldig till vandalism vid fyra tillfällen, samt att han på order från polisen inte hade lämnat Esplanaden.

Åklagaren yrkade i sin slutplädering på 2000 Singapore-dollar i böter (nära 11 000 SKR) och spöstraff för var och en av vandalismanklagelserna, samt böter på 20 000 Singaporedollar (107 000 SEK) för anklagelsen att han inte flyttat på sig. Dom beräknas falla den 24 november.

En välvårdad Chua, smärt och muskulös och slät i skinnet, går varje dag till Esplanden i en gul Falun Gong-tröja. Han sade till domstolen att det han gör inte är för hans egen skull utan för världens människors och Singapores bästa.

De sex plakaten han visar informerar om tortyr och orättvisor som Falun Gong-utövare i Kina utsätts för. Han sitter vid sidan av dem på ett skynke på marken och mediterar. Ibland talar han med förbipasserande.

Falun Gong är en metod för självförbättring som lär ut sanning, medkänsla och uthållighet som ett sätt att leva.

Enligt kinesiska tjänstemän var det år 1999 70-100 miljoner människor som utövade Falun Gong i Kina. Den kinesiska regimen förbjöd metoden i juli 1999 och alltsedan dess har regimens policy varit att ”utrota den”.

De handlingar som Chua blev arresterad för är knappast ovanliga eller kontroversiella – utanför Singapore. Falun Gong-utövare kan ses visa information på skyltar dagligen i städer runtom i världen, medan de mediterar.

Utövare i Singapore tror att anklagelserna mot Chua är ett resultat av KKP:s inflytande i Singapore.

Innan förföljelsen gjorde utövarna i Singapore Falun Gong-övningar öppet och delade ut information om metoden utan att bli trakasserade. Det var först efter att förföljelsen började i Kina som utövarna upptäckte att de var övervakade, och alla ansökningar om tillstånd som tidigare hade beviljats avslogs.

Myndigheterna gjorde klart att om Chua hade ansökt om tillstånd för Esplanaden så hade han inte fått det.


Människor läser plakaten som redogör för förföljelsen av Falun Gong i Kina. Plakaten är uppställda vid gångvägen under Esplanadbron i Esplanadparken i Singapore (Foto: Sun Mingguo/The Epoch Times)

Människor läser plakaten som redogör för förföljelsen av Falun Gong i Kina. Plakaten är uppställda vid gångvägen under Esplanadbron i Esplanadparken i Singapore (Foto: Sun Mingguo/The Epoch Times)

Chua hade varit på platsen länge men under en enda vecka i oktober 2009 blev han anklagad av polis fem gånger. Han var en av sju utövare som blev anklagad den veckan.

Den plötsliga polisaktiviteten sammanföll med APEC-mötet som hölls i Singapore, och i vilket Kinas ledare Hu Jintao och en stor kinesisk delegation deltog. Även 2000, 2004 och 2006 arresterades plötsligt utövare samtidigt som kinesiska tjänstemän besökte staten.

Bland de sju fanns en kvinna vid namn Chye Huey som har en rättegång framför sig den 22-26 november. Hon anklagas för att ha visat en banderoll framför den kinesiska ambassaden med uppmaning till KKP att stoppa förföljelsen av Falun Gong.

De andra fem, vilka alla kommer från Kina, ska vara i rätten den 1 december. Dessa utövare har ytterligare bekymmer efter att deras pass har konfiskerats, vilket gör att de riskerar deportation och troligen tortyr när de åter är i Kina. Eftersom Singapore inte har någon flyktingpolicy har de alla sökt hjälp från andra länder.

Singapore var tidigare brittisk koloni men blev självständigt 1965. Officiellt är statsskicket demokratiskt med val, men i verkligheten har landet dominerats av ett parti, Folkets handlingsparti (PAP) i mer än 40 år.

Landets rättsystem har rötter i Engelsk lag men till lokala egenheter hör spöstraff och dödsstraff.

Vandalismlagen enligt vilken Chua har anklagats säger att den som visar ett ”sakrelaterat budskap”, vare sig det är på allmän eller privat egendom, utan ett av regeringen utfärdat tillstånd, kan ställas inför rätta.

Chuas rättslige företrädare, Chia Ti Lik, säger att vandalismlagen uppenbarligen är avsedd att stävja oliktänkande och yttrandefrihet.

Terri Marsh, advokat hos det Washington-baserade Human Rights Law Foundation, säger att lagen är klart orättvis och används nyckfullt, på ett sätt som tar bort grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Chuas advokat kommer att överklaga domen den 19 november. Om överklagan accepteras kommer ärendet att gå till Supreme Court.

Under tiden fortsätter Chua att gå till Esplanadgången med sina plakat och meditera.

 

Översatt från engelska:

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46056/