Nya tester i Kina pekar mot ett utvidgat hot om organstölder
En dramatisering av organstölder från Falun Gong-utövare vid en manifestation i Ottawa, Kanada, 2008. Nya rapporter från Kina tyder på att den kinesiska regimen tar fram en databas för organmatchning med hjälp av DNA-prov från Falun Gong-utövare som inte sitter fängslade. (Epoch Times)


Polis runt om i Kina samlar ihop Falun Gong-utövare och tvingar dem att ge blodprov för att skapa en DNA-databas, enligt en artikel publicerad på webbsidan Minghui. Polisen tros göra detta för att få en större lista över personer vars organ man senare kan ta under tvång.

Minghui är en sajt som bland annat samlar in och publicerar rapporter om den förföljelse som Falun Gong-utövare utsätts för i Kina. En artikel den 19 juli listade över 25 incidenter där i vissa fall så många som tio Falun Gong-utövare hade tvingats till blodprov.

Incidenterna ägde rum i Peking samt provinserna Liaoning, Guizhou, Hebei och Hunan. De har stor geografisk spridning, från långt uppe i nordost till sydväst.

En typisk incident går till så att polisen bryter sig in i Falun Gong-utövares hem och tar blodprov från dem mot deras vilja, ibland med våld.

En undersökning från 2006 om organstölder från Falun Gong-utövare, som utfördes av människorättsadvokaten David Matas och den kanadensiske parlamentsledamoten David Kilgour, avslöjade hur utövare som hölls i arbetsläger plockades ut för blodprover och andra tester.

Matas och Kilgours rapport publicerades senare som boken "Bloody Harvest".

Testerna som utfördes stämde överens med de som man genomför för att ta reda på om någon är lämplig som organdonator, enligt "Bloody Harvest". Fångar som inte utövade Falun Gong fick inte genomgå dessa dyra tester.

Kilgour och Matas hade dessa tester som ett av de bevis man samlat in, som stödde den sammantagna slutsatsen att Falun Gong-utövare som fängslats användes som en levande organbank i Kina.

I en telefonintervju sade Matas att han aldrig tidigare hört talas om att Falun Gong-utövare som inte satt fängslade hade testats.

– Man får förmoda att dessa tester görs för att man tänker stjäla deras organ, såvida myndigheterna inte kan ge en alternativ förklaring, vilket man inte har gjort, sade Matas.

Ethan Gutmann, författare till den kommande boken "The Slaughter" som handlar om organstölder i Kina, hade heller inte hört talas om att man testat Falun Gong-utövare som inte sitter fängslade.

Gutmann kopplar testerna till meddelandet från den kinesiska regimen under våren att man inte tänkte sluta använda organ från avrättade fångar. Kinesiska myndigheter hade tidigare meddelat att man skulle ta fram ett system för frivilliga donationer som skulle ersätta användningen av organ från fångar.

"Det kinesiska medicinska etablissemanget backade i princip från alla sina tidigare utlovade reformer i frågan om organskörd i mars, så timingen verkar stämma", skrev Gutmann i ett mejl. "Om Minghuis information stämmer så håller situationen i Kina på att snabbt försämras."

Matas spekulerade i att den här nya taktiken för att samla in data om utövare kunde ha en koppling till att Kina avskaffade sitt arbetslägersystem 2013.

– Det låter som en anpassning till avskaffandet av arbetslägren. De behövde bara utövarna i lägren för att hålla dem där som en organbank. Om myndigheterna kan göra så här så slipper man hålla utövarna inspärrade, sade Matas.

– Det här är typiskt för hur saker fungerar under kommunistiskt styre: De förändras, men de blir inte bättre. De blir värre på ett annat sätt, tillade han.

Enligt Minghui-artikeln den 17 juli hade poliser från polisstationen i staden Weining i Guizhouprovinsen sagt till Falun Gong-utövarna som testades att blodproven skulle användas till en DNA-databas.

Enligt andra artiklar på Minghui har Falun Gong-utövareberättat om hur poliser med tvång topsat dem i munnen för att få DNA-prov. I ett fall gick en polis in i en persons hem och tog DNA från hans personliga ägodelar när de inte kunde få tag i honom.

Gutmann noterade att testerna som används i Kina för att kolla organstatus har utvecklats från omfattande medicinska tester till DNA-prov. Testerna som Minghui beskriver stämmer överens med den bilden, sade han.

De nya testerna "kan bara vara en skrämseltaktik", sade Gutmann. "Utövare i Kina är säkerligen medvetna om betydelsen av den här sortens tester."

"Problemet är att även om det är en skrämseltaktik så visar historien att skrämseltaktiker kan bli verklighet", skrev Gutmann.

"Jag vill inte använda fraser som ‘slutgiltig lösning’ i det här skedet, men jag måste medge att det är precis den förfärliga frasen som dök upp i huvudet när jag läste artikeln på Minghui", sade Gutmann.