Nya regler för tvångsrivningar av bostäder i Kina kritiseras
Nya regler för rivningar beskyddar giriga affärsintressen.(Foto: Sound of Hope )


Nya regler för övertagande av hus på statlig mark meddelades den 29 januari. Statens lagstiftningsorgan kritiseras nu eftersom många anser att de nya lagarna snarare legaliserar än hindrar olagliga husrivningar och tvångsflyttningar som är vanliga i Kina.

Människorättsaktivisten Liu Feiyue från Hubeiprovinsen påpekade att reglerna nu inkluderar tvångsrivningar som har med ekonomiska intressen att göra, vilket ger en legitim ursäkt för dem som vill flytta på människor för att bedriva affärsutveckling eller omlokalisering.

– De nya reglerna ska fokusera på att ta över mark för allmännyttan. Att ta med affärssektorn i detta är som ett tyst medgivande att det är OK att riva hus på grund av företagens behov.

Liu anser att husrivningar för företagens behov ska regleras strikt av marknaden.

Han påpekade även att i ett land med auktoritärt styre som Kina är det svårt att genomdriva nya lagar.

– Ämbetsmännen har absolut makt, vilket gör det omöjligt att verkställa nya lagar. Vi befarar att de nya reglerna inte kommer att tvinga de lokalregeringar som samverkar med företag att ge upp sina egna intressen. 

Wu Tianli från Peking tycker att de nya lagarna inte tydligt definierar vad som är allmänhetens intressen. Hon tror även att de enorma vinsterna som markförsäljning genererar gör det omöjligt att skydda de vanliga medborgarna.

– Om dessa regler verkligen är till för att skydda vanligt folk borde det tydligt definieras vad allmänintresse är och vad som är viktigt för den lokala ekonomin. Så länge det säljs mark kommer det att ske exproprieringar och olagliga husrivningar.

Att reglerna skrivits som ett utkast och man efterfrågar synpunker ses av Wu som ännu ett politiskt trick.

– Olagliga husrivningar har lett till stor ilska bland allmänheten och nu vill staten stilla den vreden genom att be om folks synpunkter. Jag tror inte att det är vad man faktiskt  vill ha.

Chen Qiyong, vars hus i Shanghai revs med tvång, sade att de nya reglerna fungerar som skydd för företagen.

– De nya lagarna är samma gamla visa
. Vi kommer fortfarande bli rånade och de nya lagarna legaliserar det.

– Regeringen borde lösa de gamla problemen innan man stiftar nya lagar. De korrupta ämbetsmännen och illegala affärsintressena borde lämna tillbaka vad man tagit från folket och de borde straffas. Hur många människor har fängslats och torterats när de försökt skydda sina hus och sin mark? Det här borde rättas till, sade Li Huifang, en petitionär från Shanghai.

Enligt advokaten Ni Wenhua är det grundlagsvidriga regler från 2001 som fortfarande gäller och antalet våldsamma tvångsrivningar ökar alltjämt.

Översatt från engelskan: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29174/