Nya bankreformer i Storbritannien
Sir John Vickers, ordförande i Independent Commission on Banking (ICB)i Storbritanninen. (Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)


Hela EU iakttar med spänning de bankreformer som Storbritannien inför som ett försök att hindra en allvarlig sårbarhet i systemet.

Förra veckan sade Storbritanniens finansminister George Osborne till parlamentet att bankerna måste öronmärka kapital till små företag och familjer för att hindra att stora summor försvinner i spekulationer.

Öronmärkningen är en del av koalitionsregeringens beslut efter rekommendationer från den brittiska bankutredningen Commission on Bankings (ICB) rapport anförd av Sir John Vickers. Syftet med reformerna är att i framtiden undvika en kollaps som den från 2008, medan man ger tid till bankerna att åtgärda och reglera. Öronmärkningen innebär att separera bankens traditionella verksamhet för att skydda samhällsviktiga verksamheter så som små företag och familjer från bankernas mer riskfyllda investeringsverksamheter.

”Denna regering är
fast besluten om att förbättra skyddet för de brittiska skattebetalarna från kostnaderna av bankernas obestånd, samtidigt som vi erkänner vikten av den finansiella sektorn,” sade Osborne.

Enligt en artikel för ett år sedan i tidningen The Independent hade det statliga stödet till banksektorn uppgått till 1,3 biljarder dollar. För att hjälpa bankerna att strukturanpassa kommer öronmärkning införas först 2015 för att bankerna ska hinna med att genomföra de etapper som krävs till 2019. 

Liberaldemokraternas Vince Cable bekräftade sitt stöd för planen i ett uttalande den 23 december där han sade: ”Vi har gått längre än något annat land i EU eller USA för att säkra banksystemet genom att separera traditionell samhällsviktig verksamhet från investeringsverksamhet.”

Vince sade också att Storbritannien är ”mer utsatt för en ny bankkris än något annat land då bankernas balansräkning uppgår till 500 procent av Storbritanniens BNP. Det är extremt högt och vi måste agera.”

Hur som helst så har inte smekmånaden lättat oron för de finansiella kretsar som säger att en separation kommer att hämma Storbritanniens möjlighet att återgå till en hälsosam finansiell stabilitet.

”Företagen har fortfarande svårt att få tillgång till kapital eller kapital på rimliga villkor i en mycket riskbenägen miljö,” sade John Longworth, generaldirektör på brittiska handelskammaren till Reuter.

”Detta skapar en utdragen återhämtning och det finns en möjlighet att Vickers rekommendationer bidrar ytterligare till problemet.”

Småföretagarnas federation välkomnar beslutet.

”Vi applåderar kanslern för beslutet att genomföra förändringen inom parlamentstiden och för att han inte tunnar ut de förslag som ICB kommit med,” sade ordföranden John Walker.

”Alldeles för länge har
banksektorn dominerats av för få och stora spelare. De här rekommendationerna kommer att hjälpa till att skapa stabilitet i banksektorn och öppna upp för konkurrens vilket i sin tur ger de små företagen större valmöjlighet och bättre affärsvillkor.”

Osborne säger att regeringen hade tre klara målsättningar. Den första var att separera den allmänna bankverksamheten för konsumenterna från investeringsverksamheterna. Den andra är att se till att bankerna inrättas för att absorbera större förluster utan att behöva lösas ut av staten och skattebetalarna. Den sista är att skapa en större konkurrens i banksektorn genom att ”öka antalet banker och förenkla för kunderna att kunna byta bank.” 

Översatt från engelska