Ny metod kan ge tidigare upptäckt av cancer i bukspottskörteln


Cancer i bukspottskörteln ger ofta diffusa symtom och därför upptäcks den ofta i ett sent skede och då kan det vara för sent att bota sjukdomen. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin tagit fram en metod som med stor säkerhet kan diagnostisera den fruktade cancerformen i ett tidigt stadium.

Eftersom symtomen vid bukspottskörtelcancer är otydliga och ofta uppträder i ett ganska sent stadium upptäcks sjukdomen allt för sent. Ett vanligt symtom är gulsot. Andra symtom är molande smärta i magen, viktnedgång och aptitlöshet.

Om det är möjligt försöker man avlägsna tumören på kirurgisk väg om den inte spridit sig till andra organ. För att minska risken för återfall behandlar man ofta patienten med cytostatika (cellgifter). Överlevnaden är dessvärre ganska liten. Endast 5 till 20 procent av patienterna blir botade.

Tidigare forskning har visat att vätskefyllda cystor på bukspottskörteln, som kan upptäckas med datortomografi eller magnetröntgenkamera, kan vara ett förstadium till cancer.

Eftersom cystorna finns hos tio procent av alla personer över 70 år, och även är vanliga bland yngre, är det svårt att avgöra om de kommer att utvecklas till cancer.

Nu har ett forskarlag vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet utvecklat en metod som kan göra det möjligt att med 97 procents säkerhet identifiera cancern i sitt tidiga förstadium.

En metod som enligt professor Gunnar C Hansson och överläkare och docent Riadh Sadik som tagit initiativ till studien, snart kommer att användas i vården.

Metoden som kallas proteomik, innebär att man mäter förekomsten av slemprotein, muciner, i cystvätskan (vätskefyllda blåsan) i bukspottkörteln. Av de 79 undersökta cystorna i studien kunde forskarna ställa rätt diagnos för 77 cystor.

– Det är ett exceptionellt bra resultat för ett diagnostiskt test, och vi är mycket förhoppningsfulla att metoden skall kunna användas för att upptäcka förstadier till cancersjukdomen. Metoden kan även minimera risken för onödiga operationer av godartade cystor, säger Karolina Jabbar, doktorand vid Sahlgrenska akademin och läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Den nya metoden har också visat sig att man kan med ungefär 90 procents säkerhet fastställa vilka redan uppkomna cystor som utvecklats till cancer. Metoden kan vara till hjälp för att bedöma när det är bråttom att operera eller om man kan avvakta och se hur cystan utvecklar sig.

Man vet inte idag vad som orsakar cancer i bukspottskörteln men rökning har visat sig vara en riskfaktor. Rökare löper dubbelt så stor risk att drabbas än icke rökare.

Källor: Sahlgrenska akademin, Cancerfonden