Ny medicin mot kolesterol
Professor Bo Angelin vid Karolinska Institutet. (Foto: Jacob Forsell)


Forskare vid Karolinska Institutet har tagit fram ett nytt läkemedel som uppges sänka det skadliga LDL-kolesterolet utan att ge de allvarliga bieffekter som tidigare preparat haft.

En känd faktor som ökar risken för hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke är höga nivåer av det ”onda” kolesterolet LDL i blodet. Om halterna av detta blodkolesterol kunde sänkas skulle man kunna förebygga många sjukdomsfall.

Ett sedan tidigare känt sätt att sänka kolesterolhalten i blodet är behandling med sköldkörtelhormon, något som dock brukar ge allvarliga biverkningar på hjärtat. Forskare försöker därför utveckla läkemedel som efterliknar sköldkörtelhormonets kolesterolsänkande egenskaper, men som saknar dess biverkningar.

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med läkemedelsbolaget Karo Bio och forskare från University of California i San Francisco nu för första gången studerat effekten av ett sköldkörtelhormonliknande läkemedel hos människor.

Studien som gjordes på en liten grupp patienter med förhöjda kolesterolvärden, visade att det nya läkemedlet gav en påtaglig sänkning av LDL-kolesterolet. Samtidigt upptäcktes inte några av de biverkningar som uppstår vid behandling med vanligt sköldkörtelhormon.

– Substansen verkar genom att stimulera kroppens nedbrytning av kolesterol till gallsyror och bör därför kunna tillföra nya terapimöjligheter, särskilt i kombination med befintliga kolesterolsänkande läkemedel som statiner, säger Bo Angelin, professor vid Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Enligt professor Bo Angelin pågår nu studier för att utvärdera effekt och säkerhet i en större grupp av patienter.

Publikation:

”The thyroid hormone mimetic compound KB2115 lowers plasma low density lipoprotein (LDL) cholesterol without cardiac effects in man” Anders Berkenstam, Jens Kristensen, Karin Mellström, Bo Carlsson, Johan Malm, Stefan Rehnmark, Neeraj Garg, Carl Magnus Andersson, Mats Rudling, Folke Sjöberg, Bo Angelin, and John D. Baxter. PNAS, Early Edition 17-21 december 2007.