Ny lag ska stärka kontrollen över utländsk media


Att utländska medier rapporterar om känsliga frågor som man vill ska förbli hemliga har länge varit ett problem för Kinas kommunistregim. Nu försöker man åtgärda det med en lag som även ska gälla all utländsk media som opererar inom landet, rapporterar The New York Times.

Lagen i fråga, som är under utformning, gäller rapportering kring ”plötsliga incidenter”, som till exempel sjukdomsutbrott, naturkatastrofer eller sociala oroligheter, om uppgifterna anses falska eller skadliga för den allmänna ordningen. De som bryter mot lagen ska kunna bötfällas.

Tanken är att inte bara inhemska, utan även utländska medier opererande i Kina måste ha regimens godkännande för att publicera nyheter i den här kategorin. Från regimens håll menar man att det bara är naturligt att även utlänningar ska följa kinesisk lag när de är i landet. Man säger också att den främsta tanken med lagförslaget är att komma åt inhemska regeringstjänstemän som inte sköter sina uppgifter när det gäller dessa ”plötsliga incidenter”.

Kommunistregimen har dock en historia av att dölja många saker som sker i landet av politiska skäl, så lagförslaget bör nog även ses i ljuset av detta. Förutom de många restriktioner som redan finns när det gäller utländska journalister i Kina vill man alltså nu även underkasta den rapporteringen sin egen inhemska censur.