Ny lag för värdepappershandel gynnar företag och privatpersoner


Allt fler svenskar sparar i fonder och svenska företag skaffar kapital på aktiemarknaden, inte bara i Sverige utan också i andra länder i Europa. Regeringen har föreslagit en ny lag för att anpassa den svenska värdepappershandeln till EU: s regelverk, vilket förväntas gynna både företag och privatpersoner genom förbättrade konkurrensvillkor, insyn och konsumentskydd.

Finansdepartementet har överlämnat ett omfattande lagförslag till riksdagen den 27 april. Lagen förväntas träda i kraft den 1 november i år.

– Med förslaget rivs de sista hindren för en alleuropeisk konkurrens på värdepappersmarknaden, vilket är positivt såväl för kunderna som för svenska finansiella företags möjligheter att växa utomlands. Den nya lagen innebär samtidigt ökad transparens och ett förbättrat konsumentskydd, sade finansmarknadsminister Mats Odell i ett pressmeddelande i fredags.

Enligt Fondbolagens Förening sparar 66 procent av det svenska folket i fonder och två tredjedel sparar regelbundet. På Konsumentverket är man inte insatt i hur den nya lagen kommer att påverka det privata sparandet.

Annica Franklin, jurist på Konsumentverket säger att hon inte känner till några anmälda ärenden om aktieköp, men svenska konsumenter har klagat på att avgifterna som bankerna tar ut för administrationen av fondsparandet inte har framförts tydligt i bankernas marknadsföring.

På kort sikt kommer genomförandet av den nya lagen att medföra avsevärda kostnader för finansbolagen och indirekt även för konsumenterna, enligt regeringens egen utredning.