Ny forskning om tjocktarmscancer
Maria Genander är en av forskarna bakom studien. (Foto: Privat)


En svårighet med att bekämpa cancerceller är att de har stora likheter med kroppens stamceller. Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt skillnaderna hos ett protein och hittat ett nytt sätt att angripa tjocktarmscancer. Studien presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.

De molekylära signalvägar som stimulerar stamcellers delning är i regel även aktiva när cancerceller växer till tumörer. Denna likhet begränsar möjligheten att behandla cancer eftersom läkemedel som dödar cancerceller oftast påverkar även kroppens friska celler och framför allt stamceller negativt.

En ny studie från Karolinska Institutet, gjord i samarbete med internationella forskare och ledd av professor Jonas Frisén, fokuserar nu på ett undantag som kan göra det möjligt att behandla en form av tjocktarmscancer.

Det handlar om en grupp signalproteiner som kallas EphB-receptor. Dessa proteiner stimulerar stamcellers delning i tarmen och kan bidra till att så kallade polyper (adenom) bildas, något som man vet medför risk för att utveckla cancer. Paradoxalt nog skyddar samma proteiner mot att polyperna börjar växa okontrollerat och övergå till cancer.

Resultaten i studien visar att EphB styr två olika signalvägar, varav den ena stimulerar cellernas delning och den andra begränsar cellers förmåga att sprida sig i vävnaden.

Utifrån denna insikt har forskarna identifierat en läkemedelssubstans kallad imatinib som kan hämma den första signalvägen utan att samtidigt hämma den andra, cancerskyddande, signalvägen.

– Imatinib eller en liknande substans kanske kan komma att användas för att förebygga cancerutveckling hos människor som ligger i riskzonen för tjocktarmscancer, istället för att man som idag opererar bort en bit av tarmen, säger Maria Genander, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet (KI).

Imatinib har visat sig hämma celldelning i tarmtumörceller i cellodling och i möss. Substansen finns i läkemedlet Glivec som idag används vid bland annat behandling av vissa former av leukemi.

Om substansen också kan motverka polyper och tjocktarmscancer hos människor återstår att se. Studien har enligt KI, inte finansierats av företaget bakom läkemedlet Glivec.