Ny forskning om nära-döden-upplevelser


Människor som haft nära-döden upplevelser beskriver fenomen som att se en tunnel av ljus eller att kunna se uppifrån taket hur sjukvårdspersonal utför återupplivningsförsök på sina egna kroppar. Nu vill forskarna undersöka saken närmare.

I Storbritannien och i USA ska läkare på 25 sjukhus studera 1 500 överlevande hjärtinfarktspatienter för att undersöka om människor utan hjärtrytm eller hjärnaktivitet kan ha så kallade utanför-kroppen-upplevelser, skriver Dagens Medicin.

Studien som beräknas ta tre år samordnas från Southampton University i Storbritanien. Forskarna vill undersöka de upplevelser som människor vittnat om efter att ha varit nära döden, genom att sätta upp bilder i sjukhusens återupplivningsrum som bara kan ses från taket.

Om studien visar att patienterna kan se bilderna innebär det enligt intensivvårdsläkaren Sam Parnia, ansvarig för studien, att medvetandet kan fortsätta att vara ”påslaget” även när hjärnan är ”avstängd, vilket skulle innebära att medvetandet är avskiljt från hjärnans övriga funktioner.

Sam Parnia tror dock att det är det osannolikt att patienterna som har en nära-döden-upplevelse kan se bilderna. Han tror att studien i så fall kan på ett vetenskapligt sätt konstatera att dessa upplevelser endast är illusioner eller fabricerade minnen.