Ny certifiering ska fördubbla textilinsamlingen


Ett nytt nordiskt certifieringssystem ska öka mängden insamlade textilier i med det dubbla på tio år. Initiativtagare är Nordiska ministerrådet.

Den frivilliga certifieringen ska visa konsumenterna att textilierna som lämnas in hanteras på ett hållbart sätt.

– Det handlar mycket om transparens, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som leder projektet.

Systemet införs för att öka insamlingen, återanvändningen och materialåtervinningen av textil. Man vill bland annat minska textilkonsumtionens miljöpåverkan och gynna seriösa aktörer inom insamling och sortering av textil.

För att certifieras ska insamlingsorganisationen uppfylla sociala och miljömässiga regler liksom krav på transparens och uppföljning. En mindre kostnad kommer att tas ut för certifieringen, men Fråne tror inte att det ska hindra någon från att certifiera sig.

– Det kan medföra ökad trovärdighet, säger hon.