Nüwa skapade människor och lagade himlen


Efter det att guden Pangu skapat himmel och jord, tog gudinnan Nüwa på sig att se till att jorden blev välmående. När Nüwa kom ned från sitt himmelska kungadöme, kom hon till Österns land. När hon såg att himmel och jord var så fantastiskt skapade blev hon glad.

Men hon såg att någonting saknades, så hon började skapa. På den första dagen skapade Nüwa kycklingar, på den andra dagen hundar, den tredje dagen getter, på den fjärde dagen grisar, på den femte dagen oxen och på den sjätte dagen skapade hon hästar.

På den sjunde dagen använde hon gul lera och vatten. Nüwa gjorde lerfigurer som avbildade henne själv. Hon gjorde många och förvandlade dem sedan till levande varelser, vilka vi nu kallar människor. Nüwa gjorde den ena lerfiguren efter den andra, men upptäckte att det gick för långsamt. Därför doppade hon en lång slingerväxt i leran och började dansa med den. Droppar av lera föll till marken och blev omedelbart till mänskliga varelser.

För att få människor att bli fler och bevara dem för eftervärlden, uppfann hon äktenskapet, i vilket män och kvinnor skulle förenas för att alstra och ta hand om sina avkommor. Mänskligt liv började blomstra på jorden, understödda av all skapelse.

Men det goda livet varade inte så länge. En dag kollapsade himlen och jorden öppnade sig. Åskan vrålade i den heliga himlen och blixtnedslag satte eld på skogen. Ett ordentligt skyfall släckte elden, dränkte skogen och fälten. Himlens flodbank hade brustit och vattnet i den himmelska floden föll rakt ner på jorden och dränkte många länder. Farliga bestar kom också ut från den mörka skogen för att skada folket.
Stora katastrofer inträffade för de mänskliga varelserna.

Nüwa kände smärta över det lidande som människorna fick utstå, därför beslöt hon att laga himlarna. Hon valde ut ett stort antal stenar i fem olika färger och samlade in strå för att sticka in mellan stenarna. Sedan satte hon fyr på vasstråna och de brann i nio dagar och nio nätter. Genom att använda de smälta stenarna lagade Nüwa de trasiga himlarna i sju dagar och sju nätter.

Enligt Cao Xueqins berömda
roman The Story of the Stone (även känd som A Dream of Red Mansions) använde Nüwa 36 500 stenar för att laga himlen.
Nüwa tyglade sedan farliga svarta drakar och ormar och återställde landet som hade hemsökts av översvämningen. Himmel och jord var goda igen och livet för människorna blev åter fridfullt och harmoniskt.

När hon såg att arbetet var avklarat, gjorde sig Nüwa klar för avfärd. Ridandes på en åskvagn dragen av en flygande drake steg Nüwa upp till den nionde himlen.

Källa: En version berättad på www.pureinsight.org