Norge har utvecklat pumpkraftverk för vatten i kretslopp
Vattenkraftstationen i Olidan, Trollhättan, byggdes 1910 och blev Sveriges första vattenkraftverk men det är inget pumpkraftverk. Det fanns ett i Sverige tidigare men det är nedlagt. (Foto: Creative Commons)


Ute i Europa byggs sol- och vindkraftverk som är opålitliga elkällor. Nu ställs krav från Europa på Norge att vara deras el-back-up för att stadigt producera el från sina vattenmagasin.

Danmark har många vindkraftverk och samarbetar med Norge i elfrågan. Om det inte blåser eller det blåser lite, låter Norge mer vatten forsa ut i kraftverken för att sälja den elen till Danmark.

Norge har hälften av Europas vattenmagasin så ju mer solkraft och vattenkraft som Europa bygger desto mer ökar trycket på Norge att bygga ut sin vattenkraft.

Nu har trycket ytterligare ökat på Norge efter det tyska beslutet att avveckla kärnkraften, så Norges vattenkraftsindustri har utvecklat en tänkbar lösning. Lösningen heter pumpkraftverk.

Efter att vattnet gått genom turbinerna i kraftverket till den nedre dammen, pumpas vattnet tillbaka upp till den övre dammen. Konsekvensen blir att tillgången på vatten ökar och nya kraftverk kan få fler eller större turbiner.

Ny teknik uppger på sin hemsida att kostnaden för att pumpa tillbaka vattnet måste ”vara minst 25 procent lägre än det pris man får ut när elen säljs”. Vattnet pumpas tillbaka på natten när elpriset är lägre.

Byggandet av pumpkraftverken och nya kablar mellan Norge och Tyskland samt att effektförlusten blir cirka 30 procent vid pumpkraftverk gör att vattenkraftsindustrin kommer att höja priserna. I Tyskland får de bättre betalt för elen, men för Norges egen befolkning kommer elpriserna att chockhöjas.

Den 30 mars var det norska kraftbolaget Sira-Kvina först med att ansöka om utbyggnad av kapaciteten med återpumpning av vatten till kraftverksdammen.