Nordkoreas jordbruk i farozonen enligt FN
Nordkoreanska lantbrukare fotograferade från ett tågfönster när de arbetar på fälten längs järnvägsspåret mellan Pyongyang och norra Phyonganprovinsen på västkusten, under april. (Foto: Pedro Ugarte/AFP/Getty Images)


Den extrema torkan i Nordkorea under de senaste månaderna och översvämningarna de senaste veckorna har negativt påverkat jordbrukssektorn i den isolerade kommuniststaten.

FN:s livsmedelsprograms (WFP) nordkoreanska direktör, Claudia von Roehl, har under de senaste veckorna besökt gårdar i landet och sade att bara 207 000 ton grödor har skördats, vilket är 40 procent mindre jämfört med samma tid förra året.

Landets senaste torka har förvärrat en redan skakig jordbrukssektor som bygger främst på regn. Tidiga grödor som vete, korn och potatis har blivit allvarligt påverkade.

Chefen för Sokdam-gården visade von Roehl skördad potatis som inte var större än körsbär och som heller inte går att använda som näringskälla.

”Även om den tidiga potatisen bara är tio procent av den nationella produktionen, kommer den vid en viktig tidpunkt då de årliga magra månaderna börjar, och då tillgången på livsmedel är som lägst i [Nordkorea],” skrev von Roehl. ”Och vad som kanske är än mer bekymmersamt är att nu får man även oroa sig för majsskörden senare i år.”

På en gård i Ryongchon är cirka ca 1 000 hektar mark avsatta för majsodling, men fälten har ännu inte bevattnats eftersom det (praktiskt taget) inte regnat alls i regionen.

”Bönder från närområdet mobiliserades för att hjälpa till med att vattna de sådda fälten och för att försöka få planterade majsplantor att växa genom att bära vatten i vilka kärl de än kunde hitta, men många av växterna har vissnat och dött”, sade hon.

Nordkorea har sedan 1990-talet varit tvunget att ta itu med hungersnöd vilket resulterat i miljontals människors död på grund av hunger eller andra relaterade problem, enligt vissa uppskattningar.

Under de senaste veckorna har översvämningar sköljt över delar av Nordkorea och statlig media sade på lördagen att 169 människor hade dött, 400 personer hade försvunnit, 8 600 hem hade skadats och fler än 40 000 hus hade blivit översvämmade samt att 22 000 personer har lämnats hemlösa. De senaste siffrorna visar en kraftig ökning jämfört med tidigare siffror som rapporterats genom statliga medier.

Samtidigt hade 65 300 hektar odlingsmark dränkts under vatten vilket sannolikt kommer att ytterligare anstränga landets avmattade jordbruksindustri, rapporterade statliga medier.

WFP sade i sin 2012-års rapport om Nordkorea att statliga uppgifter om översvämningar kan vara vinklade.

I år har FN uppskattat att fler än tre miljoner människor skulle behöva livsmedelsbistånd i Nordkorea och det var redan innan översvämningarna. WFP sade på sin webbplats att 16 miljoner människor av en befolkning på mer än 24 miljoner lider av kronisk osäker livsmedelsförsörjning som sannolikt kommer att förvärras efter årets dåliga skörd på grund av torkan.

FN:s livsmedelsprogram sade förra veckan att de skulle skicka den första omgången av akut livsmedelsbistånd till offren för översvämningarna.

I början av juli, sade Kim Young Hun, en forskare vid Koreas landsbygds ekonomiska institut, till Daily NK:s webbsaijt att störtregnen inte har påverkat risplanteringarna ”bortsett från den försenade tidsplanen.”

Efter att ha talat med nordkoreanska jordbrukare sade von Roehl emellertid att landets risgrödor förmodligen kommer att påverkas negativt i år.

”Ris behöver regn, sedan sol för att gro. I år var det inget regn utan konstant solsken. Först nyligen har regnet anlänt. Ingen är riktigt säker på hur den slutliga skörden kommer att klara sig senare i år”, skrev hon.

Statlig media rapporterade på måndagen att Vietnam, ett annat kommunistiskt land, donerade 5000 ton ris till Nordkorea efter översvämningarna.

Översatt från engelska