Nordkorea förnekar hjälp till Iran
En förbipasserande tittar på fotografiet av den Nordkoreanska ledaren Kim Jong-Il och hans föregångare Kim Il-Sung utanför den nordkoreanska ambassaden i Peking. (Foto:AFP/Peter Parks)


Nordkorea förnekade i dag påståenden om att Iran får nordkoreansk hjälp med sin kärnteknik.

”I syfte att vilseleda den allmänna opinionen spred vissa västmedier nyligen ett rykte om att DPRK samarbetar med Iran i nukleär utveckling”, sade en nordkoreansk UD-talesman enligt landets nyhetsbyrå KCNA.

DPRK är Nordkoreas internationella beteckning.

”Deras påståenden är rena lögnerna och påhitten och syftet med dem är att smutskasta DPRK genom att anklaga det för nukleär spridning”, löd uttalandet.

Nordkorea har utsatts för straffåtgärder av FN:s säkerhetsråd efter landets första kärnvapenprov i oktober förra året.

Säkerhetsrådet röstade också förra året enhälligt för att stoppa Irans inköp av kärntekniskt material i syfte att stoppa den anrikningsverksamhet som landet satt igång och som enligt väst kan leda till framställning av kärnvapen.

”Så som DPRK högtidligt förklarat mer än en gång kommer vi i egenskap av ansvarskännande kärnvapenstat också i fortsättningen att ärligt uppfylla den plikt vi åtagit oss inför det internationella samfundet när det gäller ickespridning av kärnvapen”, tillkännagav det nordkoreanska utrikesdepartementet.

Samtidigt kommer amerikanska tjänstemän att återuppta samtal med Nordkorea om amerikanska ekonomiska ingrepp mot Pyongyang. Ett möte kommer att hållas den 30 januari i Peking, sade en talesman för USA:s finansdepartement i går. Det gäller framför allt den frysning som USA har ålagt en bank i Macao där Nordkorea sägs ”tvätta” pengar som tjänats på brottslig verksamhet.

Polis i olika länder har flera gånger ertappat nordkoreanska tjänstemän med narkotikahantering och andra brott och USA anklagar Nordkorea för att trycka och sprida mängder av falska dollarsedlar. Bakom brottsverksamheten påstås Nordkoreas ledare Kim Jong-Il stå.

I samband med de mycket tröga sexpartssamtalen i syfte att omintetgöra Nordkoreas utveckling av kärnvapen har Pyongyang ställt som villkor att USA ska häva frysningen.

Sexpartssamtalen – där USA, Nordkorea, Sydkorea, Japan, Ryssland och Kina deltar – har pågått i omgångar i ett par år. Trots rapporter då och då om att Nordkorea gett med sig har samtalen åter hamnat på ruta ett. De väntas bli återupptagna i början av februari.