Nobelsymposium i Stockholm inför Rio nästa år
Miljöminister Andreas Carlgren (Foto: Victor Brott, Miljödepartementets bildarkiv för pressbilder)


Den 17 maj inleds ett symposium i Stockholm om global hållbarhet. Nobelpristagare, forskare, politiker och företagsledare kommer under ett par dagar att diskutera frågor inför den kommande konferensen i Rio de Janeiro nästa år.

Det är inga små frågor som ska diskuteras på mötet.

– Vi måste hitta en ny utvecklingsväg för världen som gör att vi klarar både tillståndet på planeten för vår miljö, men också tar oss ur den här stora fattigdomsklyftan, sade Sveriges miljöminister Andreas Carlgren i ett uttalande under tisdagen.

Den förra klimatkonferensen i Rio 1992, den så kallade Riokonferensen, var en milstolpe för FN:s arbete med miljö- och utvecklingsfrågor. Den ledde till en rad viktiga internationella samarbeten som Riodeklarationen och Agenda 21.

En viktig fråga på nästa års konferens anser Carlgren vara att skapa förtroende mellan olika länder.

– Det handlar om att lyckas överbygga den förtroendeklyfta som har skapats mellan länderna i både klimat- och miljöutvecklingsförhandlingar under senare år – klyftan mellan rika och fattiga länder och klyftan mellan små stater och stormakter. Det är en förtroendeklyfta som behöver överbyggas. För att komma ur det här läget så behövs det också skapas koalitioner av länder som vill samarbeta och inte bara låta sig stå stilla, eller tvingas stå stilla, av förhandlingar som går långsamt eller står stilla, sade Carlgren.

Han skulle gärna se att Sverige är pådrivande i frågan om att tillsammans med såväl andra i-länder som u-länder staka ut en väg för fortsatt miljösamarbete i avvaktan på förhandlingar som går långsamt.

Under onsdagen kommer FN:s högnivåpanel för global hållbarhet att delta i symposiet, där bland andra Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson och de båda ordförandena, Finlands president Tarja Halonen och Sydafrikas president Jacob Zuma, ingår.

Panelen tillsattes av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon för ett par år sedan. Den har som uppgift att utforma en ny vision för global hållbarhet och ge förslag på åtgärder.