Nobelpriset i litteratur till Frankrikes Patrick Modiano
Böcker av Patrick Modiano från Frankrike, var utställda hos Svenska Akademien i Stockholm den 9 oktober, efter att det offentliggjorts att han har tilldelats årets Nobelpris i litteratur. (Foto: Jonathan Nackstrand /AFP /Getty Images)


Som sig bör var det Svenska Akademiens ständige sekreterare Peter Englund som delgav mediauppbådet att Patrick Modiano, en fransk författare tilldelats 2014 års Nobelpris i litteratur.

Motveringen lyder: ”För den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”.

Underlag till hans berättelser bygger ofta på en självbiografisk grund eller på händelser som skedde under den tyska ockupationen. Även om hans böcker är korta, avslutade berättelser, kan en del bygga på tidigare böcker eller personer kan återkomma i olika berättelser. Paris är den sammanhållande faktorn.

Lättillgänglig

Patrick Modiano är lättillgänglig för den ovane läsaren, böckerna är tunna, på cirka 140 sidor. Ämnen som behandlas är förlorade minnen, identitet och tid. När det gäller tid anser Modiano, enligt Englund, att det finns korridorer i tiden som man kan komma in i och då möta sig själv.

Englund sade att Patrick Modiano är en välkänd författare i Frankrike men annars inte. Han har dock blivit översatt på flera språk, och Englund sade att i Sverige har fler av hans böcker översatts till svenska än vad som översatts till engelska.

Elegant komposition

Englund gav ett exempel på den franske författarens skrivkonst. En bok handlar om en detektiv som förlorar sitt minne. Hans sista jobb som detektiv blir då att söka efter sitt förlorade jag. Språket är enkelt och kompositionen är elegant, sade Englund på presskonferensen.

Patrick Modiano är född den 30 juli 1945 i Boulogne-Billancourt, en förort till Paris.