Neutrinons hemlighet kan ändra forskarvärldens syn på universum
Takaaki Kajita vid University of Tokyo Institute for Cosmic Ray Research gladdes åt Nobelpriset i fysik på en presskonferens på University of Tokyo den 6 oktober 2015. Tillsammans med Arthur McDonald har han löst ett mysterium kring neutriner, den minsta partikel som forskarna har upptäckt i universum. (Foto: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)


Taakaki Kajita och Arthur B McDonald har upptäckt att neutriner kan byta identitet. Det gav dem båda Nobelpriset i fysik.

— Jag vill förstås tacka neutrinerna. Och eftersom neutriner har skapats av kosmisk strålning vill jag tacka även den, sade Kajita när han fick veta att de fått priset, enligt The Guardian.

Det finns tre sorters neutriner: tau-, elektron- och myonneutriner. När de färdas genom rummet kan de övergå från en typ till en annan, upptäckte Kajita och McDonald. Detta kameleontbeteende visar på att neutrinon faktiskt har massa.

Nobelkommittén gav Kajita och McDonald priset för att upptäckten har ”ändrat vår förståelse av hur materians innersta fungerar och kan vara avgörande för vår syn på universum”.

Minsta upptäckta partikeln

Neutrinon är den minsta partikeln som vetenskapen har upptäckt. Redan 1930 förstod man att neutriner existerade, men det var först 1956 som man fann spår av partiklarna.

Benämningen neutrino betyder ”den lilla neutrala” på italienska. Länge trodde man att neutriner varken hade elektrisk laddning eller massa. Man var inte ens säker på att de fanns.

När man idag studerar neutriner gör man det långt nere under marken för att undvika brus från kosmisk strålning och radioaktivt sönderfall. Även där nere är det svårt att urskilja vilka signaler som faktiskt kommer från neutrinerna, skriver Kungliga Vetenskapsakademien.

Mätstationer under marken

Två mätstationer i världen kom tillsammans att upptäcka neutrinernas identitetsbyten. Det var Super-Kamiokande i Japan och Sudbury Neutrino Observatory i Kanada. Takaaki Kajita och Arthur McDonald var nyckelpersoner i dessa experimentgrupper.

Super-Kamiokande ligger 1 000 meter under jordytan i en zinkgruva. Den består av en vattentank som rymmer 50 000 ton vatten. Vattnet är så rent att ljusstrålarna färdas 70 meter innan deras ljusstyrka halveras (i en vanlig pool halveras ljusstyrkan efter bara några meter). På tankens väggar, botten och tak sitter ljusdetektorer som upptäcker, förstärker och mäter små ljusblixtar i vattnet. Ljusblixtarna ger information om neutrinerna.

Arthur B McDonald är en kanadensisk astrofysiker som föddes 1943. Takaaki Kajita föddes 1959. Enligt Japan Today var det första Kajita gjorde efter att ha vunnit priset att ringa Nobelpristagaren i fysik 2002, Masatoshi Koshiba, som är Kajitas mentor och kollega inom neutrinoforskningen.