Nepals hänsyn mot Kina trolig orsak till avvisad hjälpinsats
Nepalesiska och kinesiska studenter samlas för att be för Nepal vid Nanhuas universitet i Hengyang, Hunan-provinsen, i centrala Kina den 26 april 2015. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


I Nepal dör människor, byggnader faller samman och hela byar är begravda av rasmassor efter att den kraftiga jordbävningen drabbade landet. Trots att landet behöver all den hjälp det kan få har den nepalesiska regeringen beslutat att avvisa ett erbjudande om hjälp från Taiwan – troligtvis på politiska grunder.

Taiwans vice utrikesminister Andrew Kao sade på måndagen att Nepal "för tillfället" hade avböjt önationens hjälp i sökandet och räddningsarbetet, enligt sändningar från Central News Agency i Taiwan. Kao sade att Taiwan ändå kommer att skicka ett läkarteam, men det är oklart om Nepals regering kommer att låta det arbeta.

Nepal avvisar Taiwans räddningsinsatser för att länderna inte ligger tillräckligt nära varandra, varken bokstavligt eller diplomatiskt. Det finns ett "stort avstånd" mellan Taiwan och Nepal, och en "brist på direktflyg och diplomatiska förbindelser", rapporterade Central News Agency. Nepal kommer istället att förlita sig på sina grannar, Kina och Indien, och endast meddela Taiwan när mer hjälp behövs.

Nepals vägran att ta emot hjälp är märkligt när "folkets behov är akut". Tiotusentals är hemlösa sedan i lördags och dödssiffran gick upp till 3 700 på måndagen, och 6 300 är skadade, enligt The Associated Press.

Taiwan har utmärkta team för sökande och undsättande av jordbävningsdrabbade, vilket man visade i Sichuan 2008 och Haiti 2011. Taiwan är dessutom känt för att kunna "föra in enorma resurser och kompetens till hjälparbetet", enligt mejl från Don Rodgers, professor i statsvetenskap vid Austin College.

Taiwan har utlovat cirka 300 000 dollar i hjälp och insamlingskampanjer har startats bland allmänheten. Flera taiwanesiska regerings- och välgörenhetsgrupper planerar räddningsuppdrag till Nepal, rapporterar Reuters.

Den Nepalesiska regeringen har inte officiellt angett skälen till att man tackat nej till hjälpen från Taiwan.

Nepals utrikesministerium svarade inte omedelbart på en skriftlig begäran om en kommentar.

Taiwanesiska reaktioner

Taiwaneserna spekulerar om vilken roll Kina spelat i att räddningsarbetet inte togs emot.

Under en session i Taiwans lagstiftande råd tillfrågades Kao av lagstiftaren Hsiao Bi-Khim om Peking hade något att göra med att Nepal avvisande hjälpen, enligt tv-kanalen ETtoday i Taiwan.

Taiwans nätanvändare tror också att Nepals nära relationer till den kinesiska regimen var den verkliga orsaken till att hjälpen inte togs emot.

"Sanningen är att Nepal är Peking-vänligt", skrev "A6" på PTT, det största internetforumet i Taiwan. "Det är ingen överraskning att det har avvisat Taiwan."

"Det är för att Kina håller på att bygga en järnväg som kommer att passera genom Nepal", skrev "Sinreigensou”, och anspelade på den föreslagna 335 kilometer långa Qinghai-Tibet Railway, vilken enligt uppgift kommer att gå i tunnel under Mount Everest.

Politikens tragedi

Den taiwanesiska allmänheten och politikerna kanske inte är så långt från sanningen.

Nepals regering framhäver på sin webbplats sina diplomatiska förbindelser med Kina som går tillbaka ända till det femte århundradet, och har sagt i flera pressmeddelanden genom åren att det stöder den kinesiska regimens hållning att Taiwan och Tibet är "inlemmade" och "omistliga" delar av Kina.

Taiwan ser frågan annorlunda. Det följer officiellt principen ett-Kina som antogs av Taiwan och Folkrepubliken Kina 1992. Enligt den principen är båda staterna överens om att det finns ett Kina, men var överens om att vara oense om vilken regering som representerar Kina.

"Även om regeringen i Nepal inte uttryckligen angav att det avvisade Taiwans hjälp på grund av påtryckningar från Kina, så är det svårt att föreställa sig någon annan anledning", skrev Rodgers. Det skulle vara "tragiskt för folket i Nepal att Kinas maktspel och geopolitiska frågor har prioritet framför människors behov."

J. Michael Cole, chefredaktör för Thinking Taiwan, en kommentar- och analyswebbplats, är "inte förvånad" om politiken styrde för dagen, och anser att det mycket väl kan vara "ett exempel på självcensur där nepaleserna överreagerar och sätter politiska intressen före det egna folket."

Men enligt Cole vore det inte olikt Kina att göra något ofog med tanke på deras historia i det avseendet.

"Vi måste också komma ihåg att efter jordbävningen som drabbade Taiwan den 9 september 1999,och dödade 2415 människor, ’beordrade’ Peking att all internationell hjälp på väg mot Taiwan först måste passera Kina", skrev Cole i ett mejl. "Den dumma farsen ledde till stora förseningar i leveransen av behövd internationell hjälp, och kan säkert ha kostat liv."

Översatt från engelska