Nedåt för elapparater - uppåt för restaurangmat
Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Mars 2013 till mars 2014 (Statistiska Centralbyrån)


Idag kom färska uppgifter från Statistiska Centralbyrån som rör utvecklingen inom industi- och tjänstesektorerna.

Det går inte så bra för elapparatur- och elektronikvaruindustrin, uppger SCB. Jämfört med föregående år har produktionen inom industrin som helhet minskat med 4,5 procent på årsbasis.

För att hålla igång industrin behövs en bra orderingång. SCB:s statistik visar dock att industrins orderingång föll med 11,2 procent jämfört med mars året före. I den siffran finns både hemmamarknaden och exportmarknaden.

Exportmarknaden ökade på årsbasis med 0,9 procent medan hemmamarknaden sjönk med hela 23,9 procent. SCB förklarar siffran med att orderingången i mars förra året var anmärkningsvärt stor.

Kvartalsutvecklingen för exportindustrins orderingång var positiv, och ökade med 3,5 procent.

Vid en kalenderkorrigering ser SCB att tjänsteproduktionen ökade med 2,6 procent under mars i år jämfört med samma månad året före. Under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen av kultur, nöje, fritid och partihandel medan telekommunikation minskar.

Även om det inte är gyllene tider måste människor ha mat i magen och går faktiskt ut och äter mer nu än tidigare. Restaurangernas försäljningsvolym steg med 3,9 procent under mars och bäst går det för de restauranger som är lättillgängliga med bil, medan det går sämre för personalrestauranger.