Nationella lärardagen i Kina - en ekonomisk börda för föräldrarna


 Kinesiska föräldrar säger att de känner sig tvingade och nedtyngda av kraven på att ge gåvor på den årliga nationella lärardagen, som inträffade den 10 september.

När lärardagen närmade sig i år fylldes internet med tusentals presentidéer, som armband, bärbara datorer, digitalkameror och andra lyxvaror. Föräldrar är missnöjda över hur mycket denna illa förklädda kollektiva bestickning kostar dem, men fortsätter i alla fall att delta för sina barns skull.

Traditionen har funnits i 26 år nu och instiftades från början som ett sätt att visa respekt för lärare, men den har undan för undan kommit att bli en tävling i presentköpande och en ekonomisk börda för föräldrarna. Många är rädda att deras barn ska diskrimineras om de inte ger gåvor till skolan.

Ett forum för föräldrar med anledning av lärardagen öppnades nyligen på den populära kinesiska internetportalen Baidu. Många föräldrar har där berättat om hur deras barn behandlades kyligt eller flyttades till en sämre plats i klassrummet för att de inte gett läraren presenter.

I staden Dongguan i Guangdongprovinsen hade en familj inte råd med något annat än att ringa läraren på lärardagen och tacka honom. Efter det fick deras dotter sitta längst bak i klassrummet, fastän hon var bland de kortaste i klassen.

En annan förälder berättade om sin vän, som hade en mycket söt och duktig dotter. Hennes lärare sade dock ofta till föräldrarna att det gick dåligt för flickan och sade att de borde intelligenstesta henne och fundera på att flytta henne till en annan skola. Föräldrarna köpte i desperation ett jadesmycke till läraren, som aldrig tog upp saken igen.

China News Service rapporterade om treåriga Youyou som går i förskolan i Haidiandistriktet i Peking, där många elever kommer från privilegierade familjer. För att se till att hennes dotter behandlades väl sökte Youyous mamma hjälp från en vän i England för att köpa exklusiva Burberryhalsdukar i lammull till dotterns fyra lärarinnor.

Att ge presenter är något som förekommer särskilt inom utbildningssystemet och kan ta sig speciellt extravaganta uttryck inom grundskolan och gymnasiet.

En undersökning som Yangzi Evening News genomförde visade att samtliga 100 lärare som tillfrågats fått presenter, men bara 35 sade att de skulle lämna tillbaka dyra gåvor.

Bland de populärare gåvorna finns presentkort på flera tusen yuan, och vissa föräldrar lånar till och med ut sina bilar till barnens lärare.

Liu Yonghue, chef för Nanjings utbildningsinstitut sade till Yangzi Evening News att allteftersom gåvorna blir mer och mer dyrbara blir det också mer uppenbart att föräldrarna förväntar sig gentjänster.

I en undersökning i China Youth Daily sade 65 procent av de tillfrågade föräldrarna att de gav presenter för att läraren skulle behandla deras barn bättre, och 50 procent uttryckte oro för att deras barn skulle diskrimineras om de inte gjorde det.

Vissa personer har också propagerat på internet för ett officiellt avskaffande av lärardagen. ”Korruptionen grasserar på skolorna på grund av det här, borde den här dagen inte avskaffas?” skrev en.

Sun Wenguang, en pensionerad professor som tidigare arbetade på Shandonguniversitetet sade till Voice of America:

– Huvudfrågan är inte att avskaffa själva dagen. Problemet handlar om de mutor som är involverade i att få in sina barn på de bästa högstadieskolorna och gymnasierna. Studenter mutar också sina professorer för att klara uppsatser eller för att få komma in på program.

Lärare är inte heller nöjda. ”Vissa föräldrar är så entusiastiska att man inte vet hur man ska kunna vägra” skrev en. ”De kan till och med bli bekymrade om man inte tar emot gåvorna” sade en annan lärare på samma blogg.

En internetundersökning i Henanprovinsen visade att 75 procent av de som svarade inte tyckte det var bra med det här presentsystemet på lärardagen. Mer än hälften erkände dock att de ändå ger presenter, enligt Yangzi Evening News.

Översatt från engelska: